Lỗi truy xuất thông tin từ máy chủ ch play

      73
mình cũng tự nhiên bị vậy. Sẽ xài ầm ầm chiếc bị luôn luôn ah. Mình xài sky a820l ai biết giúp mình với.