Mã bưu điện cao bằng

      139

Thông tin chi tiết tương đối khá đầy đủ về Sở mã zipcode Cao Bằng, bao hàm những Quận Huyện được hỗ trợ nhật tiên tiến độc nhất.Bạn đang xem: Mã bưu điện cao bằng

Bảng Mã Zip Code Cao Bằng là mặt hàng số lúc đầu thuộc kết thúc: 21000


*

Mã bưu bao gồm zip code Tỉnh Cao Bằng

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC.

Bạn đang xem: Mã bưu điện cao bằng

Trung vai trung phong thức giấc giấc Cao Bằng
21000
2Ủy ban Kiểm tra tỉnh giấc ủy21001
3Ban Tổ chức thức giấc ủy21002
4Ban Tulặng giáo thức giấc ủy21003
5Ban Dân vận thức giấc ủy21004
6Ban Nội thiết yếu tỉnh giấc ủy21005
7Đảng ủy kân hận cơ quan21009
8Tỉnh ủy và Vhấp thụ tích điện chống tỉnh ủy21010
9Đảng ủy kân hận hận doanh nghiệp21011
10Báo Cao Bằng21016
11Hội đồng nhân dân21021
12Văn uống chống đoàn Đại biểu Quốc hội21030
13Tòa án quần bọn chúng. # tỉnh21035
14Viện Kiểm lân cận dân chúng tỉnh21036
15Ủy ban quần chúng. # cùng Vsiêu thị nhà hàng phòng Ủy ban nhân dân21040
16Ssinh sống Công Thương21041
17Ssinch sinh sống Kế hoạch cùng với Đầu tư21042
18Ssống Lao cồn - Tmùi hương binc với Xã hội21043
19Ssống Ngoại vụ21044
20Sngơi nghỉ Tài chính21045
21Ssinch sinh sống thông tin cùng Truyền thông21046
22Ssinh sống Vhấp thụ tích điện hoá, Thể thao cùng với Du lịch21047
23Công an tỉnh21049
24Ssinch hoạt Nội vụ21051
25Ssinh sống Tư pháp21052
26Ssống dạy dỗ với giảng dạy thuộc Đào tạo21053
27Snghỉ ngơi Giao thông vận tải21054
28Ssinh sống Khoa học hành với Công nghệ21055
29Ssinh hoạt Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn21056
30Slàm việc Tài nguyên cùng Môi trường21057
31Sở Xây dựng21058
32Ssinh sinh sống Y tế21060
33Bộ lãnh đạo Quân sự21061
34Ban Dân tộc21062
35Ngân sản phẩm đơn vị nước chi nhánh tỉnh21063
36Tthô hanh hao tra tỉnh21064
37Trường chủ yếu trị Hoàng Đình Giong21065
38Cơ quan lại thay mặt của Thông tấn làng mạc Việt Nam21066
39Đài Phát tthô khô nóng với Truyền hình tỉnh21067
40Bảo hiểm buôn bạn dạng hội tỉnh21070
41Cục Thuế21078
42Cục Hải quan21079
43Cục Thống kê21080
44Kho bạc Nhà nước tỉnh21081
45Liên hiệp mọi Hội Khoa học tập cùng với Kỹ thuật21085
46Liên hiệp đông đảo tổ chức thực hiện hữu nghị21086
47Liên hiệp các Hội Văn học tập nghệ thuật21087
48Liên đoàn Lao cồn tỉnh21088
49Hội Nông dân tỉnh21089
50Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh21090
51Tỉnh Đoàn21091
52Hội Liên hiệp Phú bầy bà tỉnh21092
53Hội Cựu binh sĩ tỉnh21093

Mã bưu cần thiết zip code postal TP. Cao Bằng

Xem ra mắt cụ thể bảng mã bưu đa số zip postal code TP.. Cao Bằng khía cạnh dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung thật tâm phố Cao Bằng21100
2Thành ủy21101
3Hội đồng nhân dân21102
4Ủy ban nhân dân21103
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21104
6Phường. Hợp Giang21106
7Phường.. Sông Bằng21107
8Phường. Ngọc Xuân21108
9P.. Đề Thám21109
10P.. Sông Hiến21110
11P. Hòa Chung21111
12P.. Tân Giang21112
13P... Duyệt Chung21113
14X. Vĩnh Quang21114
15X. Hưng Đạo21115
16X. Chu Trinh21116
17BCPhường. Cao Bằng21125
18BC. Tam Trung21126
19BC. Đề Thám21127
20BC. Nà Cáp21128
21BC. Tân Giang21129
22BC. Cao Bình21130
23BC. Hệ 1 Cao Bằng21149

Mã bưu bao gồm zip code postal Huyện Hòa An

Xem công bố cụ thể bảng mã bưu thiết yếu zip postal code Huyện Hòa An khía cạnh dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung hết sức quan trọng huyện Hòa An21150
2Huyện ủy21151
3Hội đồng nhân dân21152
4Ủy ban nhân dân21153
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21154
6TT. Nước Hai21156
7X. Nam Tuấn21157
8X. Dân Chủ21158
9X. Đức Long21159
10X. Trương Lương21160
11X. Công Trừng21161
12X. Bình Long21162
13X. Hồng Việt21163
14X. Hoàng Tung21164
15X. Bình Dương21165
16X. Bạch Đằng21166
17X. Lê Chung21167
18X. Bế Triều21168
19X. Đại Tiến21169
20X. Đức Xuân21170
21X. Ngũ Lão21171
22X. Nguyễn Huệ21172
23X. Trưng Vương21173
24X. Quang Trung21174
25X. Hà Trì21175
26X. Hồng Nam21176
27BCP. Hòa An21185
28BC. Nà Rị21186

Mã bưu bao gồm zip code postal Huyện Hà Quảng

Xem chào làng chi tiết bảng mã bưu bao hàm zip postal code Huyện Hà Quảng bên dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung trọng yếu thị xã Hà Quảng21200
2Huyện ủy21201
3Hội đồng nhân dân21202
4Ủy ban nhân dân21203
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21204
6TT. Xuân Hòa21206
7X. Vần Dính21207
8X. Thượng Thôn21208
9X. Nội Thôn21209
10X. Cải Viên21210
11X. Vân An21211
12X. Lũng Nặm21212
13X. Kéo Yên21213
14X. Trường Hà21214
15X. Nà Sác21215
16X. Sóc Hà21216
17X. Quý Quân21217
18X. Đào Ngạn21218
19X. Phù Ngọc21219
20X. Hạ Thôn21220
21X. Mã Ba21221
22X. Sĩ Hai21222
23X. Hồng Sĩ21223
24X. Tổng Cọt21224
25BCPhường.. Hà Quảng21230
26BC. Sóc Giang21231
27BC. Nà Giàng21232

Mã bưu thiết yếu zip code postal Huyện Tthẩm tra Lĩnh

Xem report cụ thể bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Tsoát Lĩnh khía cạnh dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung trung ương thị xã Tchất vấn Lĩnh21250
2Huyện ủy21251
3Hội đồng nhân dân21252
4Ủy ban nhân dân21253
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21254
6TT. Hùng Quốc21256
7X. Xuân Nội21257
8X. Quang Trung21258
9X. Tri Phương21259
10X. Quang Hán21260
11X. Cô Mười21261
12X. Quang Vinh21262
13X. Lưu Ngọc21263
14X. Cao Chương21264
15X. Quốc Toản21265
16BCP... Tkiểm soát Lĩnh21275

Mã bưu thiết yếu zip code postal Huyện Thông Nông

Xem ra mắt cụ thể bảng mã bưu cần thiết zip postal code Huyện Thông Nông phương diện dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung trung trọng điểm huyện Thông Nông21300
2Huyện ủy21301
3Hội đồng nhân dân21302
4Ủy ban nhân dân21303
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21304
6TT. Thông Nông21306
7X. Đa Thông21307
8X. Lương Thông21308
9X. Vị Quang21309
10X. Cần Yên21310
11X. Cần Nông21311
12X. Ngọc Động21312
13X. Yên Sơn21313
14X. Thanh hao Long21314
15X. Bình Lãng21315
16X. Lương Can21316
17BCP. Thông Nông21330

Mã bưu bao gồm zip code postal Huyện Bảo Lạc

Xem ban cha ví dụ bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Bảo Lạc bên dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung vai trung phong huyện Bảo Lạc21350
2Huyện ủy21351
3Hội đồng nhân dân21352
4Ủy ban nhân dân21353
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21354
6TT. Bảo Lạc21356
7X. Cô Ba21357
8X. Thượng Hà21358
9X. Cốc Pàng21359
10X. Bảo Toàn21360
11X. Hồng Trị21361
12X. Kim Cúc21362
13X. Hưng Đạo21363
14X. Hưng Thịnh21364
15X. Sơn Lộ21365
16X. Sơn Lập21366
17X. Đình Phùng21367
18X. Huy Giáp21368
19X. Hồng An21369
20X. Xuân Trường21370
21X. Phan Thanh21371
22X. Khánh Xuân21372
23BCP. Bảo Lạc21380

Mã bưu bao gồm zip code postal Huyện Bảo Lâm

Xem chào làng ví dụ bảng mã bưu rất cần thiết zip postal code Huyện Bảo Lâm mặt dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung TW huyện Bảo Lâm21400
2Huyện ủy21401
3Hội đồng nhân dân21402
4Ủy ban nhân dân21403
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21404
6TT. Pác Mi Ầu21406
7X. Mông Ân21407
8X. Vĩnh Phong21408
9X. Vĩnh Quang21409
10X.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Tài Khoản Dyndns Pro Tại Vinadyn, Gia Hạn Tài Khoản Dyndns Vip Uy Tín Chất Lượng

Lý Bôn
21410
11X. Đức Hạnh21411
12X. Nam Cao21412
13X. Tân Việt21413
14X. Nam Quang21414
15X. Thạch Lâm21415
16X. Quảng Lâm21416
17X. Thái Học21417
18X. Yên Thổ21418
19X. Thái Sơn21419
20BCPhường.. Bảo Lâm21450

Mã bưu bao gồm zip code postal Huyện Ngulặng ổn định Bình

Xem ban cha chi tiết bảng mã bưu bao gồm zip postal code Huyện Nguim Bình mặt dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung trung khu thị làng mạc Nguyên ổn Bình21500
2Huyện ủy21501
3Hội đồng nhân dân21502
4Ủy ban nhân dân21503
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21504
6TT. Nguim Bình21506
7X. Minch Thanh21507
8X. Thái Học21508
9X. Thể Dục21509
10X. Triệu Nguyên21510
11X. Yên Lạc21511
12X. Ca Thành21512
13X. Vũ Nông21513
14TT. Tĩnh Túc21514
15X. Mai Long21515
16X. Phan Thanh21516
17X. Thành Công21517
18X. Quang Thành21518
19X. Hưng Đạo21519
20X. Tam Kim21520
21X. Hoa Thám21521
22X. Thịnh Vượng21522
23X. Lang Môn21523
24X. Minc Tâm21524
25X. Bắc Hợp21525
26BCPhường. Nguyên ổn Bình21550
27BC. Tĩnh Túc21551
28BĐVHX Nà Bao21552

Mã bưu bao hàm zip code postal Huyện Thạch An

Xem thông báo cụ thể bảng mã bưu bao gồm zip postal code Huyện Thạch An bên dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung chổ chính giữa huyện Thạch An21600
2Huyện ủy21601
3Hội đồng nhân dân21602
4Ủy ban nhân dân21603
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21604
6TT. Đông Khê21606
7X. Danh Sỹ21607
8X. Đức Long21608
9X. Thuỵ Hùng21609
10X. Thị Ngân21610
11X. Vân Trình21611
12X. Thái Cường21612
13X. Kyên ổn Đồng21613
14X. Canh Tân21614
15X. Minch Khai21615
16X. Quang Trọng21616
17X. Đức Thông21617
18X. Trọng Con21618
19X. Lê Lai21619
20X. Đức Xuân21620
21X. Lê Lợi21621
22BCPhường. Thạch An21630

Mã bưu đa phần zip code postal Huyện Phục Hòa

Xem thông báo cụ thể bảng mã bưu đa phần zip postal code Huyện Phục Hòa mặt dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung TW thị xã Phục Hòa21650
2Huyện ủy21651
3Hội đồng nhân dân21652
4Ủy ban nhân dân21653
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21654
6TT. Hoà Thuận21656
7X. Đại Sơn21657
8X. Cách Linh21658
9X. Triệu Ấu21659
10X. Hồng Đại21660
11X. Lương Thiện21661
12X. Tiên Thành21662
13X. Mỹ Hưng21663
14TT. Tà Lùng21664
15BCPhường. Phục Hòa21675
16BC. Tà Lùng21676

Mã bưu chủ yếu zip code postal Huyện Hạ Lang

Xem ban tía cụ thể bảng mã bưu bao hàm zip postal code Huyện Hạ Lang bên dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung tâm thị làng mạc Hạ Lang21700
2Huyện ủy21701
3Hội đồng nhân dân21702
4Ủy ban nhân dân21703
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21704
6TT. Tkhô cứng Nhật21706
7X. Quang Long21707
8X. Đồng Loan21708
9X. Lý Quốc21709
10X. Minch Long21710
11X. Thắng Lợi21711
12X. Đức Quang21712
13X. Klặng ổn Loan21713
14X. An Lạc21714
15X. Vinch Quý21715
16X. Cô Ngân21716
17X. Thị Hoa21717
18X. Thái Đức21718
19X. Việt Chu21719
20BCP. Hạ Lang21750

Mã bưu rất cần thiết zip code postal Huyện Trùng Khánh

Xem chào làng rõ ràng bảng mã bưu hầu hết zip postal code Huyện Trùng Khánh bên dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung trọng điểm thị buôn bản Trùng Khánh21800
2Huyện ủy21801
3Hội đồng nhân dân21802
4Ủy ban nhân dân21803
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21804
6TT. Trùng Khánh21806
7X. Khâm Thành21807
8X. Đình Phong21808
9X. Ngọc Khê21809
10X. Ngọc Côn21810
11X. Phong Nậm21811
12X. Ngọc Chung21812
13X. Lăng Yên21813
14X. Lăng Hiếu21814
15X. Chình họa Tiên21815
16X. Đức Hồng21816
17X. Trung Phúc21817
18X. Thông Hoè21818
19X. Đoài Côn21819
20X. Thân Giáp21820
21X. Cao Thăng21821
22X. Đình Minh21822
23X. Phong Châu21823
24X. Chí Viễn21824
25X. Đàm Thuỷ21825
26BCP... Trùng Khánh21850
27BĐVHX Trung Phúc21851

Mã bưu thiết yếu zip code Huyện postal Quảng Uyên

Xem công bố cụ thể bảng mã bưu bao gồm zip postal code Huyện Quảng Uyên ổn ổn phương diện dưới

STTTên Cần Gán Mã​​Mã Bưu Chính
1BC. Trung trọng tâm thị buôn bản Quảng Uyên21900
2Huyện ủy21901
3Hội đồng nhân dân21902
4Ủy ban nhân dân21903
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc21904
6TT. Quảng Uyên21906
7X. Độc Lập21907
8X. Bình Lăng21908
9X. Quảng Hưng21909
10X. Phi Hải21910
11X. Quốc Phong21911
12X. Quốc Dân21912
13X. Đoài Khôn21913
14X. Phúc Sen21914
15X. Tự Do21915
16X. Ngọc Động21916
17X. Hoàng Hải21917
18X. Hạnh Phúc21918
19X. Hồng Quang21919
20X. Hồng Định21920
21X. Chí Thảo21921
22X. Cai Bộ21922
23BCPhường. Quảng Uyên21950

Những công bố về bảng mã zip code bưu năng lượng năng lượng điện Cao Bằng chi tiết khá tương đối đầy đủ có 1 không 2 góp người tiêu dùng trọn vẹn hoàn toàn có thể tra cứu giúp vãn một phương pháp dễ dàng dễ ợt ship hàng đem về quá trình tìm search.

hotlive