MICROSOFT CLICK TO RUN LÀ GÌ

      59
cửa hàng chúng tôi Đề Nghị: nhấp vào Đây Để sửa chữa thay thế Windows LỗI cùng HiệU Năng hệ thống TốI Ưu Hóa

*
Quá trình thietkewebhcm.com.vn trong Trình quản lý tác vụ Windows

Quá trình được điện thoại tư vấn là Microsoft Office Click-to-Run hoặc Microsoft Office Click-to-Run (SxS) hoặc Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS)

Quảng Cáo

thuộc về phần mềm Microsoft Office (phiên bạn dạng 365 – en-us, 365 ProPlus – en-us, 365 Business – en-us, 365 Small Business Premium, 365 home Premium – en-us, 365 ProPlus – es-es, 365 – ru -ru, 365 – nb-no) hoặc Microsoft Office Professional Plus (phiên phiên bản 2016, 2013) hoặc Microsoft Office home and Student (phiên bạn dạng 2013, 2016) hoặc Microsoft Office home and Business (phiên bản 2013, 2016) hoặc Microsoft OneNote home and Student (phiên bản 2016) hoặc Microsoft Project Professional (phiên phiên bản 2016) hoặc Microsoft OneNote (phiên phiên bản 2013 – en-us) hoặc Microsoft Office Professional (phiên bản 2016, 2013) hoặc Microsoft Office ClicktoRun hoặc Microsoft OneDrive for Business (phiên bản 2013) hoặc Microsoft publisher ( phiên bạn dạng 2013 – vi bọn chúng tôi)

bởi Microsoft (www.microsoft.com).

Quảng Cáo

Mô tả: thietkewebhcm.com.vn không quan trọng cho Windows cùng thường sẽ gây nên sự cố. thietkewebhcm.com.vn được để trong thư mục nhỏ của “C: lịch trình tệp Tệp chung” Tập tin C: Tệp lịch trình Tệp thông thường Microsoft đã share ClickToRun . Kích thước tệp đang biết bên trên Windows 10/8/7 / XP là 3.971.264 byte (3% tổng tần số xuất hiện), 8.063.656 byte với 109 biến hóa thể khác. Nó chạy bên dưới dạng thương mại dịch vụ và tên thương mại dịch vụ là ClickToRunSvc