Lấy dữ liệu từ mysql database sử dụng php

      19

Đây là một câu hỏi đơn giản cho người dùng PHP. Nguyên nhân tôi ko thể giành được sự khác biệt chính xác giữa mysql_fetch_array() và mysql_fetch_row() vào PHP là do tôi đã thao tác nhiều cùng với Java.

Bạn đang xem: Lấy dữ liệu từ mysql database sử dụng php

Bạn đang xem: Mysql_fetch_array là gì

Trước khi tôi đăng thắc mắc này lên đây, tôi đã nhận được một vài câu trả lời từ Google mà lại tôi thấy bọn chúng hơi nặng nề hiểu. Một vài liên kết tôi tìm kiếm thấy trên mạng internet như sau.

Xem thêm: Untitled - Cannot Modify Header Information

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

Tôi không thể giành được ý tưởng đúng mực từ những câu vấn đáp ở trên. Vày vậy, đích thực sự khác hoàn toàn chính xác giữa chúng là gì?

phpmysql 13 1 thg 12, 2011Liontài liệ khá ví dụ về điều này, các bạn đã coi nó chưa?

mysql_fetch_row () tìm kiếm nạp một hàng dữ liệu từ công dụng được liên kết với mã định danh tác dụng được chỉ định. hàng được trả về dưới dạng một mảng. Từng cột tác dụng được lưu trữ trong một mảng bù, bước đầu từ offset 0.

Tóm tắt

mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) = mysql_fetch_assoc( $result )mysql_fetch_array( $result, MYSQL_NUM ) = mysql_fetch_row( $result )

mysql_fetch_array ( $result ) = mysql_fetch_assoc( $result ) + mysql_fetch_row( $result )

31 nhiều người mới lập trình php bị lầm lẫn về những hàm mysql_fetch_array (), mysql_fetch_row (), mysql_fetch_assoc () và mysql_fetch_object (), nhưng toàn bộ các hàm này đều thực hiện một các bước tương tự.

Hãy để chúng tôi tạo một bảng ăn tbv Ví dụ cụ thể với tía trường

Bảng: tb

Chèn một hàng mới vào bảng với các giá trị 1 đến id, tobby cho tên người dùng và tobby78 $ 2 cho mật khẩu


*

db.php

mysql_fetch_row ()

Lấy một hàng công dụng dưới dạng một mảng số

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_object ()

Lấy một hàng tác dụng dưới dạng một đối tượng

id;echo $row->username;echo $row->password;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_assoc ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_array ()

/* here both associative array và numeric array will work. */echo $row;echo $row;echo $row;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

Hàm { 

con.php  


*

index.php

Làm thay nào mỗi quý giá sẽ nhìn vào vấn đề bán mảng trong trình duyệt

mysql_fetch_array

$row=mysql_fetch_array($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) "id" => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_row

$row=mysql_fetch_row($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) mysql_fetch_assoc

$row=mysql_fetch_assoc($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array "id" => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_object

$row=mysql_fetch_object($query);var_dump($row); Đầu ra:  

object(stdClass) public "id" => string "1" (length=1) public "createdBy" => string "1" (length=1) public "catName" => string "APTITUDE" (length=8) public "description" => string "APTITUDE" (length=8) public "status" => string "1" (length=1)Phần sót lại Gaurang đã cung ứng cách sử dụng mã mang đến các vận động khác của bạn.

hotlive |

https://hi88n.com/