NGHIỆP VỤ KINH DOANH

      72

Lĩnh vực phân tích nghiệp vụ marketing (BA) đã cải tiến và phát triển mạnh trong những năm gần đây và được coi là một năng lực lãnh đạo đặc trưng trong việc xúc tiến dự án, công tác hay hạng mục đầu tư.

Bạn đang xem: Nghiệp vụ kinh doanh

*

Đây là thời gian công ty để ý đến trong việc đào tạo nhân viên về tài năng này. Trường hợp nhân sự thao tác làm việc với những bên liên quan trong việc khẳng định các yêu cầu, gửi ra phương án đầu ra dự án đều phù hợp để tham gia.

Cách thức tiến hành khóa họcBusiness Analysis (BA)

- Đào chế tạo ra theo yêu mong của doanh nghiệp, công tác học được thiết kế đáp ứng theo đối tượng người tiêu dùng học viên, ước ao đợi từ công ty và xử lý từng case nỗ lực thể

Địa điểm huấn luyện và đào tạo khóaBusiness Analysis (BA)

- hoạt bát theo sự thu xếp của doanh nghiệp. Tổ chức tại công sở công ty người tiêu dùng luôn là chắt lọc phổ biến so với đào chế tác in-house.

Đối tượng quý khách hàng doanh nghiệp phù hợp vớiBusiness Analysis (BA)

Công ty sản xuất, phát triển phần mềmNgân hàng, tài chính, bảo hiểmCông ty ERPCác công ty lớn có xem xét chủ đề nàyCác học viên cá nhân muốn cải tiến và phát triển trong nghành BA

Một số khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu

*

Nội dung khóa học Business Analysis (BA) tham khảo

1. Needs Assessment

Define or reviews a business problem or opportunity using problem & opportunity analysis techniques in order to develop a solution scope statement and/or to lớn provide input to create a business caseCollect & analyze information from a variety of sources using valuation tools và techniques to lớn contribute to determining the value proposition of the initiative.Collaborate in the development of project goals & objectives by providing clarification of business needs và solution scope in order to lớn align the sản phẩm with the organization’s goals & objectives.Identify stakeholders by reviewing goals, objectives, & requirements in order that the appropriate parties are represented, informed and involved.Determine stakeholder values regarding the product, using elicitation techniques in order to lớn provide a baseline for prioritizing requirements.

Xem thêm: Fix Lỗi The Disk Is Write Protected, Top Phần Mềm Format Usb Đã Write-Protect

2. Planning

Review the business case, and the project goals and objectives, in order to provide context for business analysis activities.Define strategy for requirements traceability using traceability tools & techniques in order to lớn establish the màn chơi of traceability necessary lớn monitor and validate the requirements.Develop requirements management plan by identifying stakeholders, roles & responsibilities, communication protocols, and methods for eliciting, analyzing, documenting, managing, & approving requirements in order to establish a roadmap for delivering the expected solution.Select methods for requirements change control by identifying channels for communicating requests và processes for managing changes in order khổng lồ establish standard protocols for incorporation into the change management plan.Select methods for document control by using documentation management tools & techniques in order to lớn establish a standard for requirements traceability và versioning.Define business metrics & acceptance criteria by collaborating with stakeholders for use in evaluating when the solution meets the requirements.

3. Analysis

Elicitor identify requirements, using individual và group elicitation techniques in order to lớn discover & capAnalyze, decompose, & elaborate requirements using techniques such as dependency analysis, interface analysis, & data và process modeling in order to collaboratively uncover & clarify product options and capabilities.Evaluate product options và capabilities by using decision-making & valuation techniques in order to determine which requirements are accepted, deferred, or rejected.Allocate accepted or deferred requirements by balancing scope schedule, budget, & resource constraints with the value proposition using prioritization, dependency analysis, và decision-making tools and techniques in order khổng lồ create a requirements baseline.Obtain sign-off on requirements baseline using decision-making techniques in order khổng lồ facilitate stakeholder consensus và achieve stakeholder approval.Write requirements specifications using process (such as use cases, user stories), data, và interface details in order lớn communicate requirements that are measurable & actionable (that is, suitable for development).Validate requirements using tools và techniques such as documentation review, prototypes, demos, and other validation methods in order lớn ensure requirements are complete, accurate and aligned with goals, objectives, & value proposition.Elaborate & specify detailed metrics và acceptance criteria using measurement tools và techniques for use in evaluating whether the solution meets requirements.

4. Traceability & Monitoring

Track requirements using a traceability artifact or tools, capturing the requirements" status, sources, & relationships (including dependencies), in order to lớn provide evidence that the requirements are delivered as stated.Monitor requirements throughout their lifecycles using a traceability artifact or tool in order to lớn ensure the appropriate supporting requirements artifacts (such as models, documentation, & test cases) are produced, reviewed and approved at each point in the lifecycle.Update a requirement’s status as it moves through its lifecycle states by communicating with appropriate stakeholders và recording changes in the traceability artifact or tool in order to lớn track requirements towards closure.Communicate requirements status to project manager và other stakeholders using communication methods in order lớn keep them informed of requirements issues, conflicts, changes, risks, và overall status.Manage changes to lớn requirements by assessing impacts, dependencies, & risks in accordance with the change control plan, and comparing khổng lồ the requirements baseline in order khổng lồ maintain the integrity of the requirements and associated artifacts.

5. Evaluation

Validate the solution"s thử nghiệm results, reports, và other kiểm tra evidence against the requirements acceptance criteria in order to lớn determine whether the solution satisfies the requirements.Analyze and communicate the solution"s identified gaps and deltas using unique assurance tools & methods in order to enable stakeholders to lớn resolve discrepancies between solution scope, requirements, and developed solution.Obtain stakeholder sign-off on the developed solution using decision-making techniques in order to lớn proceed with deployment.Evaluate the deployed solution using valuation techniques in order to determine how well the solution meets the business case và value proposition.