Phần mềm diệt virus là: A, Phần mềm hệ thống B" /> Phần mềm diệt virus là: A, Phần mềm hệ thống B" />

Phần mềm diệt virus là gì

      52
" class="title-header">Phần mềm diệt vi khuẩn là: A. Phần mềm hệ thống B. Phần mềm công cụ C. Phần mềm ứng dụng D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Phần mềm diệt virut là:A. Phần mềm hệ thốngB. Phần mềm công cụC. Phần mềm ứng dụngD. Phần mềm tiện ích
*

Đáp án : DGiải ưa thích :Phần mềm diệt vi khuẩn là phần mềm tiện ích vì chưng nó là ứng dụng giúp ta thao tác với đồ vật tính dễ ợt hơn.