Phần mềm quản lý dự án đầu tư

      60
Thông tin tầm thường của dự án.Các thông số dự án.Danh mục công trình, tài sản hình thành trong tương lai.Phân quyền cập nhật và khai quật dữ liệu dự án
*

*

Danh mục hồ nước sơ pháp lý theo trình tự thủ tục đầu tư.Danh mục hồ sơ pháp lý công trình cùng nhà thầu.Danh mục hồ sơ chất lượng cần cai quản lý.Tích thích hợp với làm chủ văn phiên bản và tàng trữ hồ sơ.Dự loài kiến thời hạn hoàn chỉnh từng đầu mục hồ nước sơ.Cảnh báo so với hồ sơ pháp lý chậm so với kế hoạch.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý dự án đầu tư


Quản lý với lưu trữ phiên bản vẽ xây đắp theo cỗ môn và tiến trình thiết kế.Tích hợp với làm chủ hợp đồng support thiết kế.Tự đụng lưu trữ bạn dạng vẽ theo phiên bản.
*

*

Lập cùng phê chuẩn y kế hoạch thực hiện dự án.Báo cáo tiến độ hàng ngày.Tự động xác minh tiến độ và cảnh báo trên trên các đại lý kế hoạch đã làm được phê duyệt.Tích phù hợp với MSProject cùng excel trong việc nhập tài liệu kế hoạch.
Đồng nhất danh mục khoản mục đưa ra phí.Quản lý TMĐT theo phiên bạn dạng điều chỉnh.Chi tiết TMĐT theo khoản mục giá cả và gói thầu.Tự động chú ý vượt TMĐT trong quá trình thực hiện tại và cập nhật dữ liệu thực tế.Phân bổ giá thành và phân chia nguồn vốn.
*

Danh mục gói thầu.Lập và phê duyệt chiến lược đấu thầu tổng thể.Lập cùng phê duyệt kế hoạch đấu thầu chi tiết và hồ sơ mời thầu.Lập cùng phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu.Tích hợp với cổng thông tin giành riêng cho nhà thầu.


Lập với phê chú ý hợp đồng, phụ lục vừa lòng đồng.Lập planer nghiệm thu, thanh toán theo hòa hợp đồng.Theo dõi quá trình thực hiện với công nợ.Lưu trữ hồ nước sơ, tài liệu theo thích hợp đồng.Cập nhật chứng từ bảo lãnh, quan sát và theo dõi và chú ý chứng thư đề nghị gia hạn.

Xem thêm: Download Update For


Lập và phê coi ngó hồ sơ lâm thời ứng hợp đồng, tạm bợ ứng khối lượng.Lập và phê chăm bẵm hồ sơ thanh toán, quyết toán.Lập cùng phê chăm sóc hồ sơ thanh toán giao dịch khi quá hạn sử dụng bảo hành.Quy định hạng mục hồ sơ khi thanh toán.Lưu trữ hồ nước sơ, tài liệu kèm theo hồ sơ thanh toán.
Cập nhật yêu cầu và hội chứng thư bảo hộ do bên thầu nộp.Tự động chú ý chứng thư sắp tới hết hạn hoặc không còn hạn nhưng lại nhà thầu vẫn không thực hiện chấm dứt nghĩa vụ tương ứng.Được tích hợp với phần cai quản tài chính.
Yêu ước vật tứ (đối với ngôi trường hợp cai quản vật tư bên giao thầu cấp).Ghi nhấn biên bạn dạng phạt nhà thầu.Tích vừa lòng biên bạn dạng phạt nhà thầu với hồ sơ thanh toán, quyết toán.Ghi nhận chỉ thị công trường.Báo cáo sản lượng hiện tại trường.
Kế hoạch chiếc tiền ném ra của dự án.Tổng đúng theo theo dõi xin nguồn và để mắt tới nguồn giải ngân cho các hồ sơ thanh toán.Phân ngã giá trị thích hợp đồng/ giá bán trị triển khai cho nguồn vốn đầu tư.Theo dõi giải ngân dự án
Báo cáo tình hình thực tế giải ngân.Báo cáo tình hình triển khai hợp đồng.Báo cáo tổng hợp giá cả các dự án.Báo cáo túi tiền dự án.Các báo cáo về nguồn vốn.Báo cáo tổng hợp công dụng lựa chọn nhà thầu.Báo cáo tổng hợp thanh toán theo mối cung cấp vốn.Báo cáo cụ thể thanh toán theo dự án.Báo cáo tổng hợp giá cả quyết toán vốn dự án.

thietkewebhcm.com.vn là một chiến thuật tổng thể vào lĩnh vực làm chủ đầu bốn & xây đắp công trình, được thiết kế với và cách tân và phát triển với mục tiêu bao quát lác được các bước của toàn bộ các chống ban, liên kết quá trình và dữ liệu của các phòng ban, dự án, từ kia tổng hợp, phân tích, đánh giá để cung ứng ra quyết định.