Phần Mềm Tạo File Chm Hay Nhất

      20
","product_id":0,"type":0,"date":1291365252,"date_text":"12 nu0103m","link":"/hoidap/3869/252553/cach-tao-ra-file-chm.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"ngocthanh3","name":"ghjhgj","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"muaxuan33

Bạn đang xem: Phần mềm tạo file chm hay nhất


Có không ít cách sản xuất file chm.File này thường xuyên là định dạng của các ebook hoặc những file help của chương trình ứng dụng.File chm là tập hợp của không ít file mht ( single web page).File này bạn cũng có thể tạo tự word bằng phương pháp chọn save as, trong size chọn bạn chỉnh định dạng của nó là trang web đơn single file web page.Sau đó, bạn dùng phần mềm Pocket CHM nhằm tập hợp các file kia thành tệp tin chm trả chỉnh.Cách phân trang, mục chúng ta nên áp dụng thêm phần mềm total comander.Đây là cách tạo tệp tin chm dễ dàng và đơn giản nhất và chúng ta cũng có thể thêm hình ảnh hay text tùy yêu thích trong word.Nếu bạn muốn chèn ảnh động và tất cả một tệp tin chm chuyên nghiệp hóa thì chúng ta nên học thêm lập trình sẵn front page với ngữ điệu html. Chúc các bạn thành công


tệp tin chm lu00e0 tu1eadp hu1ee3p cu1ee7a nhiu1ec1u tệp tin mht ( single web page).File nu00e0y bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu1ea1o tu1eeb word bu1eb1ng cu00e1ch chu1ecdn save as, trong khung chu1ecdn bu1ea1n chu1ec9nh u0111u1ecbnh du1ea1ng cu1ee7a nu00f3 lu00e0 website u0111u01a1n single file web page.Sau u0111u00f3, bu1ea1n du00f9ng phu1ea7n mu1ec1m Pocket CHM u0111u1ec3 tu1eadp hu1ee3p cu00e1c tệp tin u0111u00f3 thu00e0nh file chm hou00e0n chu1ec9nh.Cu00e1ch phu00e2n trang, mu1ee5c bu1ea1n nu00ean su1eed du1ee5ng thu00eam phu1ea7n mu1ec1m total comander.u0110u00e2y lu00e0 cu00e1ch tu1ea1o file chm u0111u01a1n giu1ea3n nhu1ea5t vu00e0 bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 thu00eam u1ea3nh tốt text tu00f9y thu00edch vào word.Nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n chu00e8n u1ea3nh u0111u1ed9ng vu00e0 cu00f3 mu1ed9t tệp tin chm chuyu00ean nghiu1ec7p thu00ec bu1ea1n nu00ean hu1ecdc thu00eam lu1eadp tru00ecnh front page vu1edbi ngu00f4n ngu1eef html. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252553,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Trên Yahoo !, Hỏi Và Trả Lời Trên Yahoo Việt Nam

CHM (Compiled HTML Help, HTML Help hoặc thậm chí còn nén Tổng phù hợp giúp Module (s)) là 1 định dạng tập tin tự Microsoft được sử dụng cho những tập tin giúp sức theo hệ điều hành quản lý Windows. Các khối hệ thống tương ứng cho việc tạo nên và hiển thị những tập tin được gọi là HTML Help. CHM được nén các tập tin giữ trữ, nhưng mà lần lượt chứa các tập tin khác biệt như giúp format HTML, hình ảnh hoặc Java Script dưới hình thức biên soạn. Định dạng này là một trong những tập tin định hình của Microsoft ITS (CNTT Storage) (tương tự như một kho lưu trữ LZX). Trong số tài liệu lưu trữ ngoài các tập tin giúp đỡ được tàng trữ như siêu tài liệu mô tả kết cấu của các tài liệu hiển thị và review một tín đồ xem phù hợp hợp. Câu hỏi xây dựng siêu dữ liệu này được ghi trên các trang web khác nhau. Định dạng này được giới thiệu với Windows 98 và xử lý các định dạng WinHelp RTF dựa vào từ. Phần mềm tệp tin CHM được tạo ra với sự miễn giá tiền Microsoft HTML Help Workshop. Để xem file CHM bên trên Linux cùng hệ điều hành và quản lý khác chưa hẳn của Microsoft tồn tại, ví dụ như chmsee, xchm, libchm chmviewer và có thể được sử dụng, ví dụ, đôi mắt thoải mái. Những nhà cách tân và phát triển của tủ sách wxWidgets có hỗ trợ cho việc đọc tài liệu tàng trữ CHM. Một biến đổi sang PDF là chm 2 pdf bao gồm thể.


CHM u0111u01b0u1ee3c nu00e9n cu00e1c tu1eadp tin lu01b0u tru1eef, mu00e0 lu1ea7n lu01b0u1ee3t chu1ee9a cu00e1c tu1eadp tin khu00e1c nhau nhu01b0 giu00fap u0111u1ecbnh du1ea1ng HTML, hu00ecnh u1ea3nh hou1eb7c Java Script du01b0u1edbi hu00ecnh thu1ee9c biu00ean sou1ea1n. u0110u1ecbnh du1ea1ng nu00e0y lu00e0 mu1ed9t tu1eadp tin u0111u1ecbnh du1ea1ng cu1ee7a Microsoft ITS (CNTT Storage) (tu01b0u01a1ng tu1ef1 nhu01b0 mu1ed9t kho lu01b0u tru1eef LZX). Trong cu00e1c tu00e0i liu1ec7u lu01b0u tru1eef ngou00e0i cu00e1c tu1eadp tin tru1ee3 giu00fap u0111u01b0u1ee3c lu01b0u tru1eef nhu01b0 siu00eau du1eef liu1ec7u mu00f4 tu1ea3 cu1ea5u tru00fac cu1ee7a cu00e1c tu00e0i liu1ec7u hiu1ec3n thu1ecb vu00e0 u0111u00e1nh giu00e1 mu1ed9t ngu01b0u1eddi coi thu00edch hu1ee3p. Viu1ec7c xu00e2y du1ef1ng siu00eau du1eef liu1ec7u nu00e0y u0111u01b0u1ee3c ghi tru00ean cu00e1c trang web khu00e1c nhau. u0110u1ecbnh du1ea1ng nu00e0y u0111u01b0u1ee3c giu1edbi thiu1ec7u vu1edbi Windows 98 vu00e0 giu1ea3i quyu1ebft cu00e1c u0111u1ecbnh du1ea1ng WinHelp RTF du1ef1a tru00ean tu1eeb. Phu1ea7n mu1ec1m file CHM u0111u01b0u1ee3c tu1ea1o ra vu1edbi su1ef1 miu1ec5n phu00ed Microsoft HTML Help Workshop. u0110u1ec3 xem file CHM tru00ean Linux vu00e0 hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh khu00e1c khu00f4ng phu1ea3i cu1ee7a Microsoft tu1ed3n tu1ea1i, vu00ed du1ee5 chmsee, xchm, libchm chmviewer vu00e0 cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng, vu00ed du1ee5, mu1eaft thou1ea3i mu00e1i. Cu00e1c nhu00e0 phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a thu01b0 viu1ec7n wxWidgets cu00f3 hu1ed7 tru1ee3 cho viu1ec7c u0111u1ecdc tu00e0i liu1ec7u lu01b0u tru1eef CHM. Mu1ed9t chuyu1ec3n u0111u1ed5i thanh lịch PDF lu00e0 chm 2 pdf cu00f3 thu1ec3.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252553,"user":{"id":1,"login_name":"quoctuan4","name":"fghgfshh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dongha


Chu00e0o bu1ea1n.Cu00f3 thu1ec3 thu00f4ng tin nu00e0y giu00fap đến bu1ea1n 1 chu00fat gu00ec u0111u00f3. AM WORD2CHM lu00e0 mu1ed9t phu1ea7n mu1ec1m Viu1ec7t hu1ed7 tru1ee3 tu1ea1o tu00e0i liu1ec7 u0111u1ecbnh du1ea1ng CHM tu1eeb cu00e1c tu00e0i liu1ec7u u0111u01b0u1ee3c sou1ea1n thu1ea3o bu1edfi MS Word. Phu1ea7n mu1ec1m nu00e0y thu00edch u1ee9ng vu1edbi bu1ed9 mu00e3 Unicode tiu1ebfng Viu1ec7t, cu00f3 giao diu1ec7n u0111u01a1n giu1ea3n, song ngu1eed Anh - Viu1ec7t, gu1ed3m 2 phiu00ean bu1ea3n: mu1ed9t phiu00ean bu1ea3n hu1ed7 tru1ee3 phu1ed5 thu00f4ng vu00e0 mu1ed9t phiu00ean bu1ea3n chuyu00ean nghiu1ec7p. Vu1edbi bu1ea3n chuyu00ean nghiu1ec7p, ngu01b0u1eddi du00f9ng cu00f3 thu1ec3 can thiu1ec7p su00e2u hu01a1n vu00e0o quu00e1 tru00ecnh tu1ea1o tu00e0i liu1ec7u CHM vu00e0 nạm u0111u1ed5i nu1ed9i dung, thu00e0nh phu1ea7n cu1ee7a nu00f3. Cu00e1c phiu00ean bu1ea3n hou00e0n tou00e0n miu1ec5n phu00ed, u0111u1ea7y u0111u1ee7 chu1ee9c nu0103ng vu00e0 khu00f4ng giu1edbi hu1ea1n su1eed du1ee5ng. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu1ea3i miu1ec5n phu00ed chu01b0u01a1ng tru00ecnh tu1ea1i u0111u00e2y:http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwa… u0110u1ec3 tu1ea1o ra tu00e0i liu1ec7u vu1edbi u0111u1ecbnh du1ea1ng CHM, ngu01b0u1eddi du00f9ng thu1ef1c hiu1ec7n 2 giai u0111ou1ea1n: - Giai u0111ou1ea1n 1: Su1eed du1ee5ng MS Word u0111u1ec3 sou1ea1n thu1ea3o tu00e0i liu1ec7u( cu1ea7n phu1ea3i tuu00e2n theo mu1ed9t su1ed1 quy tu1eafc su1ebd giu1edbi thiu1ec7u bu00ean du01b0u1edbi). Sau u0111u00f3 lu01b0u tu00e0i liu1ec7u du01b0u1edbi u0111u1ecbnh du1ea1ng HTML. - Giai u0111ou1ea1n 2: Khu1edfi u0111u1ed9ng chu01b0u01a1ng tru00ecnh AM Word2CHM, mu1edf file HTML nu00f3i tru00ean vu00e0o thu1ef1c hiu1ec7n theo 2 bu01b0u1edbc sau: + Phu00e2n tu00edch vu00e0 chuyu1ec3n u0111u1ed5i tu00e0i liu1ec7u HTML thu00e0nh cu00e1c file du1eef liu1ec7u vu1edbi cu00e1c u0111u1ecbnh du1ea1ng khu00e1c nhau ru1ed3i lu01b0u lu1ea1i. + Ku00edch hou1ea1t chu1ee9c nu0103ng biu00ean du1ecbch cu1ee7a phu1ea7n mu00eam HTML Help Workshop u0111u1ec3 tu1ea1o ra tu00e0i liu1ec7u CHM. Cu00e1c bu01b0u1edbc nu00f3i tru00ean u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n bu1eb1ng viu1ec7c bu1ea5m cu00e1c nu00fat chu1ee9c nu0103ng, vu00e0 trong phiu00ean bu1ea3n phu1ed5 thu00f4ng su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n cu00e1c hu01b0u1edbng du1eabn chi tiu1ebft mang đến tu1eebng bu01b0u1edbc. 1. Quu00e1 tru00ecnh chuyu1ec3n u0111u1ed5i Tou00e0n bu1ed9 tu00e0i liu1ec7u HTML (u0111u01b0u1ee3c sou1ea1n bu1edfi MS Word) u0111u01b0u1ee3c phu00e2n chia thu00e0nh nhiu1ec1u chu01b0u01a1ng, mu1ee5c; mu1ed7i chu01b0u01a1ng, mu1ee5c cu00f3 mu1ed9t tiu00eau u0111u1ec1. Cu00e1c chu01b0u01a1ng, mu1ee5c cu00f3 thu1ec3 phu00e2n cu1ea5p theo thu1ee9 bu1eadc. Lúc chuyu1ec3n tu00e0i liu1ec7u sang trọng u0111u1ecbnh du1ea1ng CHM, cu00e1c tiu00eau u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c liu1ec7t ku00ea trong mu1ed9t bu1ea3ng; cu00f2n mu1ed7i chu01b0u01a1ng, mu1ee5c su1ebd tu1ea1o thu00e0nh mu1ed9t trang vu00e0 chu1ec9 xuu1ea5t hiu1ec7n lúc bu1ea5m chu1ecdn bu1ea3ng liu1ec7t ku00ea cu00e1c tiu00eau u0111u1ec1. Su01a1 u0111u1ed3 chuyu1ec3n u0111u1ed5i tu1eeb tu00e0i liu1ec7u HTML quý phái u0111u1ecbnh du1ea1ng CHM 2. Cu00e0i u0111u1eb7t chu01b0u01a1ng tru00ecnh sau khoản thời gian cu00e0i u0111u1eb7t chu01b0u01a1ng tru00ecnh AM Word2CHM vu1edbi u0111u1ea7y u0111u1ee7 2 phiu00ean bu1ea3n, tu00e0i liu1ec7u hu01b0u1edbng du1eabn vu00e0 cu00e1c vu00ed du1ee5, bu1ea1n phu1ea3i tiu1ebfp tu1ee5c tu1ea3i vu1ec1 vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t phu1ea7n mu1ec1m HTML Help Workshop tu1ea1i u0111u00e2y (cu00f3 thu1ec3 xem bỏ ra tiu1ebft tu1ea1i phu1ea7n hu01b0u1edbng du1eabn cu1ee7a chu01b0u01a1ng tru00ecnh). Http://www.download.com/HTML-Help-Worksh… Chu1ec9 lúc cu00e0i u0111u1eb7t thu00eam HTML Help Workshop, bu1ea1n mu1edbi cu00f3 thu1ec3 tu1ea1o ra tệp tin CHM. 3. Su1eed du1ee5ng MS Word u0111u1ec3 sou1ea1n thu1ea3o tu00e0i liu1ec7u u0110iu1ec1u cu1ea7n lu01b0u u00fd lu00e0 lúc u0111u1ecbnh du1ea1ng vu0103n bu1ea3n khu00f4ng nu00ean tu00f9y tiu1ec7n su1eed du1ee5ng cu00e1ch thu1ee9c u00e1p u0111u1eb7t cu00e1c style. Cu00e1ch thu1ee9c u00e1p du1ee5ng cu00e1c style lu00e0 viu1ec7c u0111u00e1nh du1ea5u mu1ed9t u0111ou1ea1n vu0103n bu1ea3n; sau u0111u00f3 chu1ecdn style vào hu1ed9p "Style" u1edf tru00ean thanh cu00f4ng cu1ee5 hou1eb7c tu1eeb task-panel cu00f3 tu00ean "Style và Formating". Nu1ebfu tu00e0i liu1ec7u cu1ee7a bu1ea1n khu00f4ng cu1ea7n phu00e2n phân tách thu00e0nh nhiu1ec1u phu1ea7n, chu01b0u01a1ng howcj u0111u1ec1 mu1ee5c..., thu00ec bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n lu01b0u tu00e0i liu1ec7u vu1edbi u0111u1ecbnh du1ea1ng web page (*.html; *.htm). u1ebfu bu1ea1n muu1ed1n phân chia tu00e0i liu1ec7u thu00e0nh nhiu1ec1u phu1ea7n, chu01b0u01a1ng hou1eb7c u0111u1ec1 mu1ee5c..., thu00ec bu1ea1n cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 tiu00eau u0111u1ec1 cho mu1ed7i phu1ea7n (tiu00eau u0111u1ec1 khu00f4ng nu00ean quu00e1 du00e0i). Tiu00eau u0111u1ec1 nu00e0y bu1eaft buu1ed9c phu1ea3i tu00e1ch riu00eang thu00e0nh 1 du00f2ng. Sau u0111u00f3, tou00e0n bu1ed9 cu00e1c du00f2ng tiu00eau u0111u1ec1 su1ebd u0111u01b0u1ee3c u0111u1ecbnh du1ea1ng theo cu00e1ch thu1ee9c u00e1p u0111u1eb7t cu00e1c style thuu1ed9c nhu00f3m Heading (cu00f3 tu00ean lu00e0 Heading 1, Heading 2,...). Cu00e1c mu1ee9c style u0111u01b0u1ee3c u00e1p u0111u1eb7t mang đến cu00e1c tiu00eau u0111u1ec1 theo cu1ea5p bu1eadc hu00ecnh cu00e2y. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh thu00eam mu1ed9t su1ed1 tu00ednh nu0103ng khu00e1c nhu01b0 xu00e1c lu1eadp mu1ed9t hu1ec7 thu1ed1ng chu1ec9 mu1ee5c cu00e1c chu01b0u01a1ng, mu1ee5c theo tu1eeb khu00f3a; xu00e1c lu1eadp cu00e1c liu00ean ku1ebft... Sau u0111u00f3 phu1ea3i lu01b0u tu00e0i liu1ec7u vu1edbi u0111u1ecbnh du1ea1ng website page (*.html; *.htm) Ngou00e0i ra cu00f2n nhiu1ec1u bu1ed5 sung khu00e1c u00e1p du1ee5ng đến file CHM u0111u01b0u1ee3c xu00e1c u0111u1ecbnh khi sou1ea1n thu1ea3o vu1edbi MS Word. Bu1ea1n coi thu00eam phu1ea7n hu01b0u1edbng du1eabn u0111u1ec3 biu1ebft đưa ra tiu1ebft. 3. Su1eed du1ee5ng AM Word2CHM Khu1edfi u0111u1ed9ng AM Word2CHM, bu1ea5m vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng "u0110u1ecdc file" vu00e0 tu00ecm chu1ecdn file HTML. Sau u0111u00f3 bu1ea5m nu00fat "Chuyu1ec3n u0111u1ed5i". Nu1ebfu viu1ec7c chuyu1ec3n u0111u1ed5i thu00e0nh cu00f4ng, bu1ea5m tiu1ebfp nu00fat "Lu01b0u tu1ea5t cu1ea3". Bu1ea5m tiu1ebfp nu00fat "Tu1ea1o CHM" (hou1eb7c cu00f3 thu1ec3 " Khu1edfi u0111u1ed9ng HW " u0111u1ec3 gu1ecdi giao diu1ec7n chu01b0u01a1ng tru00ecnh HTML Help Workshop vu00e0 tiu1ebfn hu00e0nh mu1ed9t su1ed1 viu1ec7c nắm u0111u1ed5i) sau thời điểm viu1ec7c chuyu1ec3n u0111u1ed5i thu00e0nh cu00f4ng, tệp tin CHM u0111u01b0u1ee3c u0111u1eb7t trong mu1ed9t thu01b0 mu1ee5c cu00f9ng tu00ean vu1edbi file tu00e0i liu1ec7u HTML. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 bu1ea5m nu00fat "Xem ku1ebft quu1ea3" u0111u1ec3 xem. Ngou00e0i ra cu00f2n nhiu1ec1u chu1ee9c nu0103ng hu1ed7 tru1ee3 mang đến viu1ec7c tu1ea1o cu00e1c file CHM. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 xem thu00eam phu1ea7n hu01b0u1edbng du1eabn u0111u1ec3 biu1ebft thu00eam bỏ ra tiu1ebft. Lu01b0u u00fd: - Phu1ea7n mu1ec1m chu1ec9 hu1ed7 tru1ee3 cu00e1c tu1ea3i liu1ec7u sou1ea1n thu1ea3o bu1eb1ng bu1ed9 mu00e3 Unicode tiu1ebfng Viu1ec7t, su1eed du1ee5ng cu00e1c bu1ed9 mu00e3 khu00e1c trong tu00e0i liu1ec7u HTML cu00f3 thu1ec3 gu00e2y ra lu1ed7i. - Nu1ebfu mu1ed9t tu00e0i liu1ec7u HTML u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c sou1ea1n thu1ea3o bu1eb1ng mu1ed9t chu01b0u01a1ng tru00ecnh sou1ea1n thu1ea3o trang web khu00e1c, sau u0111u00f3 tiu1ebfp tu1ee5c su1eed du1ee5ng MS Word u0111u1ec3 chu1ec9nh su1eeda thu00ec cu00f3 thu1ec3 gu00e2y ra nhu1eefng lu1ed7i khu00f4ng lu01b0u1eddng tru01b0u1edbc lúc su1eed du1ee5ng AM Word2CHM u0111u1ec3 chuyu1ec3n thanh lịch tu00e0i liu1ec7u CHM. - Su1ed1 chu01b0u01a1ng,mu1ee5c..., tu1ed1i u0111a cu00f3 thu1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n lu00e0 500. Mặc dù nhiu00ean bu1ea1n khu00f4ng nu00ean thu1ef1c hiu1ec7n nhu1eefng tu00e0i liu1ec7u quu00e1 du00e0i vu00e0 quu00e1 nhiu1ec1u chu01b0u01a1ng,muc, mu00e0 nu00ean chia nhu1ecf nhu1eefng tu00e0i liu1ec7u du00e0i u0111u1ec3 tu1ea1o nu00ean nhiu1ec1u tu00e0i liu1ec7u CHM sau u0111u00f3 ku1ebft nu1ed1t chu00fang lu1ea1i vu1edbi nhau. - do u0111u00e2y lu00e0 phiu00ean bu1ea3n u0111u1ea7u tiu00ean nu00ean trong quu00e1 tru00ecnh su1eed du1ee5ng cu00f3 thu1ec3 phu00e1t sinh lu1ed7i. Vào nhu1eefng tru01b0u1eddng hu1ee3p phu00e1t sinh lu1ed7i hy vọng cu00e1c bu1ea1n thu00f4ng cu1ea3m vu00e0 vui lu00f2ng thu00f4ng bu00e1o đến tu00e1c giu1ea3 theo u0111u1ecba chu1ec9 trong chu01b0u01a1ng tru00ecnh u0111u1ec3 ku1ecbp u0111iu1ec1u chu1ec9nh trong nhu1eefng phiu00ean bu1ea3n sau. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng nha.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252553,"user":{"id":1,"login_name":"huongnhai","name":"jdhgjfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khkhkh
hotlive |

https://hi88n.com/