Phát triển phần mềm hướng dịch vụ

      27

Nội dung của đề tài này nhằm reviews dịch vụ sử dụng/ hoặc trường đoản cú dây dựng; phân tích thiết kế khối hệ thống hướng đối tượng, biểu thứ lớp DAO.

Bạn đang xem: Phát triển phần mềm hướng dịch vụ

Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


*

Youtube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi thanh niên PTITHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN MÔN: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG DỊCH VỤ I. II. Trình làng bài toán III. Giới thiệu dịch vụ sử dụng/ hoặc từ dây dựng Website chào bán sách Book Store thực hiện : Java Servlet .java; Java JSP .java; Jdbc .java; MySQL các phương thức:  getAll():List : mang tất cả đối tượng người tiêu dùng T trong database  getOption(key:int):T : Lấy đối tượng người dùng T bao gồm ID là key  save(t:T):void : Lưu đối tượng người dùng T vào database  update(t:T):void : cập nhật đối tượng T vào database  delete(t:T):void : Xoá đối tượng người tiêu dùng T khỏ database  getItemByName(String s): sản phẩm : search kiếm đối tượng trong database theo tên phục vụ các tính năng thêm sửa xoá Sách, Giỏ hàng, Đơn hàng với thống kê Hoá đối kháng IV. So với thiết kế hệ thống hướng đối tượng người dùng 1. Biểu Use CaseYoutube.com/PoppinKhiem - sân chơi giới trẻ PTIT mô tả:  Đăng ký: UC này được cho phép khách hàng đăng ký tài khoản cá thể  Đăng nhập: UC này được cho phép khách mặt hàng và nhân viên đăng nhập vào hệ thống  xem sách: UC này có thể chấp nhận được khách mặt hàng xem thông tin những quyển sách có cung cấp tại khối hệ thống  Thêm sách vào giỏ hàng: UC này chất nhận được khách sản phẩm thêm sách vào giỏ sản phẩm  tạo nên Order: UC này có thể chấp nhận được khách hàng đặt đơn hàng từ giỏ sản phẩm  tìm sách: UC này được cho phép khách mặt hàng và nhân viên tìm kiếm sách theo thương hiệu  thống trị sách: UC này được cho phép nhân viên cai quản sách có thêm sửa xoá  quản lý Order: UC này được cho phép nhân viên quản lý Order, đánh giá trạng thái Order 2. Biểu đồ dùng lớpYoutube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi giới trẻ PTIT 3. Biểu đồ hoạt động Khách hàng:Youtube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi giới trẻ PTIT Nhân viên:Youtube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi giới trẻ PTIT 4. Biểu đồ vật CSDLYoutube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi người trẻ tuổi PTIT 5. Biểu trang bị lớp DAO 6. Biểu vật góiYoutube.com/PoppinKhiem - sân chơi người trẻ tuổi PTIT 7. Biểu vật tuần tự Kịch bạn dạng v3 cho quý khách hàng xem sách, thêm giỏ hàng và tạo Order: 1. Sau khi đăng nhập, quý khách hàng chọn xem sách 2. Lớp LoginCustomer.jsp hotline lớp Item.jsp để hiển thị 3. Lớp Item.jsp hotline lớp ItemDAO để mang danh sách vật phẩm 4. Lớp ItemDAO điện thoại tư vấn hàm getAll() 5. Hàm getAll() gọi lớp sản phẩm để đóng góp gói dữ liệu 6. Lớp cửa nhà đóng gói tài liệu 7. Lớp công trình trả công dụng cho hàm getAll() 8. Hàm getAll() trả hiệu quả cho lớp Item.jsp 9. Lớp Item.jsp hiển thị danh sách tin tức sách cho quý khách 10. Khách hàng hàng chọn lựa thêm 1 cuốn sách vào giỏ mặt hàng 11. Lớp Item.jsp call lớp Cart.jsp 12. Lớp Cart.jsp hotline lớp CartDAO nhằm lưu chiến thắng vào giỏ mặt hàng 13. Lớp CartDAO gọi hàm save() 14. Hàm save() hotline lớp Cart nhằm đóng gói tin tức 15. Lớp Cart đóng góp gói tin tức 16. Lớp Cart trả tác dụng cho lớp CartDAO 17. Lớp CartDAO trả tác dụng cho lớp Cart.jsp 18. Lớp Cart.jsp thông báo cho quý khách hàng đã thêm thành công 19. Khách hàng chọn tạo thành Order 20. Lớp Cart.jsp call lớp MakeOrder.jsp 21. Lớp MakeOrder.jsp gọi lớp getShippingAddress.jsp 22. Lớp getShippingAddress.jsp gọi lớp PersonDAO 23. Lớp PersonDAO gọi hàm getAddress() 24. Hàm getAddress() điện thoại tư vấn lớp Person 25. Lớp Person đóng gói tin tức 26. Lớp Person trả kết quả cho lớp PersonDAO 27. Lớp PersonDAO trả công dụng cho lớp getShippingAddress.jsp 28. Lớp getShippingAddress.jsp trả tác dụng cho lớp MakeOrder.jspYoutube.com/PoppinKhiem - sân chơi người trẻ tuổi PTIT 29. Lớp MakeOrder.jsp hotline lớp Payment.jsp 30. Lớp Payment.jsp điện thoại tư vấn lớp PersonDAO 31. Lớp PersonDAO điện thoại tư vấn hàm getPayment() 32. Hàm getPayment() hotline lớp Person 33. Lớp Person đóng gói tin tức 34. Lớp Person trả kết quả cho lớp PersonDAO 35. Lớp PersonDAO trả tác dụng cho lớp Payment.jsp 36. Lớp Payment.jsp trả hiệu quả cho lớp MakeOrder.jsp 37. Lớp MakeOrder.jsp hiển thị thông tin giao dịch cho quý khách hàng 38. Khách hàng chọn giao dịch thanh toán 39. Lớp MakeOrder.jsp call lớp OrderDAO 40. Lớp OrderDAO gọi hàm save() 41.

Xem thêm: Tên Gia Hân Có Ý Nghĩa Của Tên Gia Hân, Tốt Hay Xấu

Hàm save() call lớp Order 42. Lớp Order đóng góp gói tin tức 43. Lớp Order trả hiệu quả cho lớp OrderDAO 44. Lớp OrderDAO trả công dụng cho lớp MakeOrder.jsp 45. Lớp MakeOrder.jsp thông báo cho người tiêu dùng tạo giao dịch thành côngYoutube.com/PoppinKhiem - sân chơi giới trẻ PTIT Kịch bạn dạng v3 cho nhân viên thêm sách, cai quản Order: 1. Sau khoản thời gian đăng nhập, nhân viên lựa chọn thêm sách 2. Lớp LoginEmployee.jsp gọi lớp AddItem.jsp 3. Lớp AddItem.jsp hiển thị 4. Nhân viên điền tin tức sách, lựa chọn thêm 5. Lớp AddItem.jsp gọi lớp ItemDAO 6. Lớp ItemDAO điện thoại tư vấn hàm save() 7. Hàm save() call lớp item 8. Lớp cống phẩm đóng gói tin tức 9. Lớp thành phầm trả kết quả cho lớp ItemDAO 10. Lớp ItemDAO trả hiệu quả cho lớp AddItem.jsp 11. Lớp AddItem.jsp thông báo thêm sách thành côngYoutube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi thanh niên PTIT 12. Nhân viên chọn trở về 13. Lớp AddItem.jsp hotline lớp LoginEmployee.jsp 14. Lớp LoginEmployee.jsp hiển thị 15. Nhân viên chọn làm chủ Order 16. Lớp LoginEmployee.jsp call lớp ProcessOrder.jsp 17. Lớp ProcessOrder.jsp hiển thị 18. Nhân viên cấp dưới nhập Id, lựa chọn Tìm 19. Lớp ProcessOrder.jsp gọi lớp OrderDAO 20. Lớp OrderDAo điện thoại tư vấn hàm getOrder() 21. Hàm getOrder() điện thoại tư vấn lớp Order 22. Lớp Order đóng góp gói tin tức 23. Lớp Order trả tác dụng cho lớp OrderDAO 24. Lớp OrderDAO trả công dụng cho lớp ProcessOrder.jsp 25. Lớp ProcessOrder.jsp hiển thị cho nhân viên 26. Nhân viên cấp dưới chọn tâm trạng Order, lựa chọn Update 27. Lớp ProcessOrder.jsp call lớp OrderDAO 28. Lớp OrderDAO hotline hàm save() 29. Hàm save() gọi lớp Order 30. Lớp Order đóng góp gói tin tức 31. Lớp Order trả tác dụng cho lớp OrderDAO 32. Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp ProcessOrder.jsp 33. Lớp ProcessOrder.jsp thông báo cho nhân viênYoutube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi thanh niên PTIT V. Thiết đặt 1. Các lớp Entities chính: Account.java.java; Address.java; FullName.java; Person.java; Payment.java; Item.java; Book.java; Cart.java; Order, Bill.java; Category.java; Author.java; Shipment 2. Các lớp DAO: DAO.java; BaseDAO.java; PersonDAO.java; BookDAO.java; ItemDAO.java; CartDAO.java; OrderDAO.java; CategoryDAO.java; AuthorDAO.java; BillDAO 3. Những lớp View: Index.jsp; stafflogin.jsp; login.jsp; logout.jsp; register.jsp; bookstore.jsp; cart.jsp; items.jsp; getShippingAddress.jsp; payment.jsp; onlineorder.jsp; shipping.jsp; processorder.jsp; result.jspYoutube.com/PoppinKhiem - sân chơi thanh niên PTIT 4. Những lớp Servlet: LoginServlet.java; RegisterServler.java; ImageServlet.java; CartServlet.java; MakeOrderServlet.java; onlineOrderServlet.java; ShippingAddressServlet.java 5. Chạy test Giao diện chính Giao diện đăng kýYoutube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi thanh niên PTIT sau khi đăng nhập cùng với vai trò quý khách Chọn xem tất cả sách cung cấp giỏ mặt hàng thành côngYoutube.com/PoppinKhiem - sân chơi thanh niên PTIT coi giỏ hàng chọn Make Order để giao dịch thanh toán Chọn phương thức thanh toánYoutube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi người trẻ tuổi PTIT giao dịch thành công Giao diện bao gồm của nhân viên bán hàng Tìm Order qua idYoutube.com/PoppinKhiem - sảnh chơi giới trẻ PTIT Xác minh Order VI. Tóm lại Do còn nhiều hạn chế về thời gian cũng tương tự trình độ con kiến thức, sản phẩm mà team em desgin còn khôn cùng sơ sài. Tổng dục tình thống chưa đầy đủ các công dụng cần thiết, chỉ có các tính năng xem danh sách các cuốn sách vào database, thêm sách vào giỏ hàng, coi giỏ sản phẩm và tạo thành Order. Đối với nhân viên, chỉ có tính năng xác minh những Order của khách trải qua ID, chưa có chức năng thêm sách mà rất cần được thêm thẳng từ database, chưa tồn tại chức năng coi thống kê. VII. Tài liệu xem thêm 1. Https://www.tutorialspoint.com/servlets/servlets-server-response.htm 2. Https://dev.mysql.com/doc/connector-j/5.1/en/connector-j-usagenotes- connect-drivermanager.html 3. Https://dev.mysql.com/doc/connector-j/5.1/en/connector-j-usagenotes- statements.html 4. Https://openplanning.net/10979/servlet-jsp