PM HỆ THỐNG

      18

Revo Uninstaller Pro 4 là chương trình xóa ứng dụng không hề muốn được cài để lên trên máy tính của bạn. Revo Uninstaller tất cả một thuật toán nâng cấp để quét khối hệ thống trước và sau khi thiết đặt và chất nhận được bạn xóa những tập tin, thư mục và các khóa registry còn lại sau thời điểm gỡ thiết lập chương trình. “Chế độ hunter” độc đáo cung ứng các công cụ đơn giản và dễ dàng nhưng hiệu quả để làm chủ (gỡ download đặt, dừng, gỡ sở hữu đặt, hủy tự động chạy) cùng nhận thông tin về các chương trình đã thiết lập và / hoặc đã chạy. Revo Uninstaller cũng hỗ trợ 8 nhân thể ích dọn dẹp và sắp xếp hệ thống không giống nhau.

*

Ngoải Revo Uninstaller Pro 4 bạn cũng còn có một chọn lọc khác đó là IObit Uninstaller Pro đây cũng khá được đánh giá bán là những ứng dụng xoá không bẩn ứng dụng an toàn và hiệu quả hiện nay.

Dowwnload Revo Uninstaller Pro 4

Chức năng chủ yếu của Revo Uninstaller Pro là cung ứng gỡ bỏ vận dụng cài đặt lên máy tính mà không còn sử dụng tới, tự những ứng dụng đơn giản cho tới cứng đầu nhất, mặc dù Revo Uninstaller Pro ghi điểm với người sử dụng là ở kỹ năng xóa vứt tận gốc dữ liệu rác mà phần lớn mềm gỡ setup khác không làm cho được.

*


*

Các kỹ năng của Revo Uninstaller:

• Gỡ thiết đặt ứng dụng thuận lợi và thiết yếu xác• năng lực xem chi tiết của tất cả các ứng dụng đã mua đặt• cơ chế sáng tạo thành “Hunter” để gỡ cài đặt và xóa ứng dụng• Hỗ trợ phương pháp «Kéo và Thả»• xem và cai quản các áp dụng tự khởi động khi Windows khởi động• Xóa những tệp không quan trọng và tạm thời khỏi hệ thống• truy cập nhanh vào các công gắng Windows tích hợp• Xóa lịch sử vẻ vang trong trình duyệt y Chrome, mạng internet Explorer, Firefox, Opera và Netscape• Xóa những tệp mà không có ngẫu nhiên khả năng như thế nào về việc áp dụng chúng

MARCH 4, 2021 Revo Uninstaller Pro VERSION 4.4.8

Improved – Scanning algorithms for leftoversFixed minor bugsUpdated language files

*

Revo Uninstaller Pro 4.4.8 Final

Phiên bạn dạng 3.2.1 cũ bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

hotlive |

https://hi88n.com/