Tạo chữ kim loại trong photoshop

      25

Bước 1Tạo một document mới1000 x 500 px, bấm chuột vào biểu tượngCreate new fill or adjustment layernằm ở phía bên dưới panelLayer, với chọnGradient.

Bạn đang xem: Tạo chữ kim loại trong photoshop

Tạo gradient fill áp dụng màuColors#596267 làm việc phía bên trái và #222831 làm việc phía mặt phải, cầm cố đổiStylethànhRadial,Scalethành200và chọn hộpDither.

*
Bước 2Thêm vào một layerPatternfill, thiết lậpPatternthànhHex Metal Mesh(từ góiMetal Mesh Patterns – Pack 1), và thay đổi chế độBlend Modecủa layer kia thànhMultiply.

Xem thêm: Có Những Các Cách Kết Nối Mạng Internet Với Mạng Bằng, Em Thích Sử Dụng Cách Nào Hơn

*
Bước 3Tạo chữ bởi font chữQueen of Camelot, cố gắng đổiColorthành #2c2b2b, và kích thướcSizethành250 pt.

*
Bước 4Nhấp song chuộtvào layer chữ để áp dụng layer style sau:

Thêm vào mộtBevel và Embossvới các tùy chỉnh cấu hình sau:

Technique:Chisel HardDepth: 250Size:5Gloss Contour:RingChọn hộpAnti-aliasedHighlight Mode:Vivid LightOpacity:70%

*
Thêm vào mộtContourvới các cấu hình thiết lập sau:

Contour:Cone – InvertedChọn hộpAnti-aliased.

*
Thêm vào một trong những Texture cùng với các thiết lập cấu hình sau:

Pattern:
Side Slanting Mesh (từ góiMetal Mesh Patterns – Pack 1)Scale:25%Depth:10%

*
Thêm vào mộtStrokevới các tùy chỉnh cấu hình sau:

Size: 2Fill Type:GradientStyle:ReflectedSử dụng gradient fill làRiddle of Steel

*
Thêm vào mộtInner Shadowvới các tùy chỉnh sau:

Blend Mode:Color DodgeColor:#b67564Opacity:35%Distance:25Size:10

*
Thêm vào mộtInner Glowvới các tùy chỉnh sau:

Blend Mode:Hard LightOpacity:67%Color:#c2ccd4Technique:PreciseSource:CenterSize:51Contour:Rolling Slope – Descending

*
Thêm vào một hiệu ứngSatinvới các tùy chỉnh sau:

Blend Mode:OverlayColor:#d6d6d6Opacity: 58%Angle:60Distance:42Size:24Contour:LinearChọn hộpAnti-aliasedChọn hộpInvert

*
Thêm vàoGradient Overlayvới các thiết lập sau:

Chọn hộpDitherBlend Mode:OverlaySử dụng dạng hình màu tô gradient làstove pipe 20

*
Thêm vào mộtPattern Overlaycác tùy chỉnh thiết lập sau:

Blend Mode:OverlayPattern:9.jpg (từ bộMetal seamless textures)Scale:50%

*
Bước 5Thêm vàoOuter Glowvới các tùy chỉnh thiết lập sau:

Blend Mode: Linear LightOpacity:100%Color:#67ade8Size:5

*
Thêm vào mộtDrop Shadowvới các thiết lập cấu hình sau:

hotlive |

Hi88