Tạo Nhiều User Bằng Câu Lệnh

      4

Hai ứng dụng để thêm hoặc tạo ra tài khoản người tiêu dùng trong hệ thống Unix / Linux là adduser và useradd. Các lệnh này được thiết kế để thêm 1 tài khoản người tiêu dùng duy duy nhất vào hệ thống tại 1 thời điểm. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có nhiều tài khoản người tiêu dùng được tạo? Đó là khi bạn cần một chương trình ví dụ như người newusers.

Bạn đang xem: Tạo nhiều user bằng câu lệnh

Newusers là một ứng dụng dòng lệnh có lợi được sử dụng để cập nhật và sinh sản tài khoản người tiêu dùng mới cùng một lúc. Nó có thiết kế để được thực hiện trong môi trường technology thông tin với các khối hệ thống lớn, nơi cần có quản trị viên khối hệ thống để cập nhật hoặc tạo nhiều tài khoản người tiêu dùng hàng loạt. Nó đọc tin tức từ stdin (theo khoác định) hoặc một tệp để update một tập hợp những tài khoản người tiêu dùng hiện gồm hoặc nhằm tạo người dùng mới.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo nhiều tài khoản người tiêu dùng ở cơ chế hàng loạt bằng tiện ích Newusers trong khối hệ thống Linux.

Để tạo hàng loạt người dùng, bạn có thể cung cấp thông tin của mình trong một tệp ở format sau, giống hệt như tệp mật khẩu tiêu chuẩn:

pw_name: pw_passwd: pw_uid: pw_gid: pw_gecos: pw_dir: pw_shell

Ở đâu:

pw_name : tên bạn dùngpw_passwd : mật khẩu đăng nhập của bạn dùngpw_uid : ID của fan dùngpw_gid : ID đội của fan dùngpw_gecos : xác định các phần nhận xét.pw_dir : khẳng định thư mục thiết yếu của fan dùng.pw_shell : xác minh trình bao mang định của fan dùng.

Chú ý : các bạn nên đảm bảo tệp đầu vào vì tệp đựng mật khẩu không được mã hóa, bằng phương pháp đặt những quyền thích hợp trên đó. Nó chỉ rất có thể đọc và ghi được vày root.

Ví dụ: nhằm thêm thông tin tài khoản người dùng admin và thietkewebhcm.com.vn, bạn có thể tạo một tệp mang tên là users.txt như được hiển thị.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Bằng Photoshop Cs6, Cách Vẽ Đường Thẳng Trong Photoshop Cực Đơn Giản

$ sudo vim users.txt

Tiếp theo, thêm chi tiết tài khoản người dùng trong tệp theo định dạng sau.

admin:213254lost:1002:1002:thietkewebhcm.com.vn Admin:/home/ravi:/bin/bash

thietkewebhcm.com.vn:
!#
%$Most:1003:1003:thietkewebhcm.com.vn:/home/tecmint:/bin/bash

*

Tạo các tài khoản người tiêu dùng trong Linux

Lưu tệp cùng đặt các quyền cần thiết trên đó.

$ sudo chmod 0600 user.txt

Bây giờ, hãy chạy lệnh newusers với tệp nguồn vào để thêm những tài khoản người tiêu dùng ở trên cùng một lúc.

$ sudo newusers users.txt

Thứ nhất, newusers chương trình nỗ lực để tạo nên hoặc cập nhật các thông tin tài khoản theo quy định, và tiếp nối viết những biến hóa cho người tiêu dùng hoặc nhóm cơ sở dữ liệu. Trong trường vừa lòng có bất kỳ lỗi nào ngoại trừ trong lần ghi sau cùng vào các đại lý dữ liệu, không có biến hóa nào được cam đoan đối với các đại lý dữ liệu. Đây chỉ dễ dàng và đơn giản là cách buổi giao lưu của lệnh newusers.

Nếu lệnh trước kia thành công, hãy soát sổ các tệp / etc / passwd và / etc / groups để chứng thực rằng các tài khoản người tiêu dùng đã được cấp dưỡng như được hiển thị.

$ mèo / etc / passwd | grep -E "admin | thietkewebhcm.com.vn"

Để hiểu biết thêm thông tin, vui tươi xem newuser trang người lũ ông.

$ man newuser

Trong nội dung bài viết này, thietkewebhcm.com.vn đã lý giải làm nuốm nào để tạo nên nhiều người dùng trong Linux sử dụng câu lệnh newusers. Nếu có ngẫu nhiên câu hỏi nào hoặc chia sẻ nhận xét của người tiêu dùng với thietkewebhcm.com.vn nhằm được cung ứng và giải đáp những thắc mang của bạn. Nếu các bạn biết về bất kỳ tiện ích tương tự như nào trên mạng, hãy cho cửa hàng chúng tôi biết.

hotlive |

Hi88