TẠO TÀI KHOẢN PAYPAL BUSINESS

      11

Hướng dẫn tạo tài khoản PayPal Business

Để tạo thành tạo thông tin tài khoản Paypal Business người tiêu dùng làm theo quá trình sau:

Bước 1: truy vấn link https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/home?locale.x=vi_VN

Bước 2: Click vào nút Đăng ký:

*

Bước 3: Chọn tài khoản Doanh Nghiệp với click Tiếp theo:

*

Bước 4: Chọn mô hình tài khoản công ty lớn sẽ hoạt động:

*

*

Bước 6: tùy chỉnh cấu hình mật khẩu tài khoản:

*

Bước 7: Điền thoogn tin doanh nghiệp lớn và tin tức của tài khoản sử dụng:

*

*

*

Bước 8: Chọn mô hình doanh nghiệp của Quý khách:

*

*

*

*

Bước 10: sau khoản thời gian thực hiện cách 9, Paypal hiện ra màn hình sau là tài khoản tạo thành công:

*

Bước 11: quý khách hàng kiểm tra e-mail đã sử dụng để đk tài khoản Paypal Business đã thấy có email xác thực tài khoản. Khách hàng click vào links trong e-mail để tài khoản được chuẩn xác thì bây giờ Quý khách mới rất có thể sử dụng vừa đủ dịch vụ của Paypal Business.

Trên đấy là hướng dẫn người sử dụng tại thông tin tài khoản Paypal Business nhằm sử dụng trong các thanh toán trải qua Paypal.

hotlive |

Hi88