Thêm dữ liệu vào bảng trong mysql

      18

Trong bài này, bọn họ sẽ tò mò về cách insert multiple records vào table trong MySQL với PHP. Để học giỏi bài này, chúng ta cần đọc lại bài thiết lập môi trường thiết kế Web PHP với XAMPP để biết phương pháp chạy ứng dụng web PHP cùng với XAMPP.Các lấy ví dụ như insert tài liệu sẽ triển khai trên table thietkewebhcm.com.vn_posts trong database thietkewebhcm.com.vn. Database với table này đang được tạo nên trong bài Tạo database và sản xuất table vào MySQL cùng với PHP. Chúng ta cần phát âm lại để xem cấu tạo của database với table trên.

Bạn đang xem: Thêm dữ liệu vào bảng trong mysql

*

Xem thêm: Cách Đổi Tên User Trong Win 8 /8, 6 Cách Đổi Tên Hiển Thị Trên Máy Tính

1. Thêm (insert) multiple records áp dụng MySQLi (object-oriented)

Nhiều câu lệnh INSERT INTO được triển khai khi đối tượng người tiêu dùng mysqli$conn gọi hàm multi_query(). Nếu các câu lệnh SQL thực thi thành công và insert được tài liệu thì hàm multi_query() vẫn trả về TRUE, trái lại FALSE.connect_error) die("Connection failed: " . $conn->connect_error);// sql lớn insert data$sql = "INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Vinh Lê", "Đây là bài xích số 1", "Chào tất cả các bạn!", now());";$sql .= "INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Phúc Trần", "Đây là bài xích số 2", "Hi everyone!", now());";$sql .= "INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Dung Lê", "Đây là bài xích số 3", "Hello all!", now())"; if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) echo "New records created successfully"; else echo "Error: " . $sql . "" . $conn->error; $conn->close();?>

2. Thêm (insert) multiple records áp dụng MySQLi (procedural)

Nhiều câu lệnh INSERT INTO được tiến hành khi điện thoại tư vấn hàm mysqli_multi_query(). Nếu những câu lệnh SQL thực thi thành công với insert được tài liệu thì hàm mysqli_multi_query() đã trả về TRUE, ngược lại FALSE.connect_error);}// sql to insert data$sql = "INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Vinh Lê", "Đây là bài bác số 1", "Chào tất cả các bạn!", now());";$sql .= "INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Phúc Trần", "Đây là bài số 2", "Hi everyone!", now());";$sql .= "INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Dung Lê", "Đây là bài số 3", "Hello all!", now())"; if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) echo "New records created successfully"; else echo "Error: " . $sql . "" . Mysqli_error($conn); mysqli_close($conn);?>

3. Thêm (insert) multiple records sử dụng PDO (PHP Data Objects)

Từng câu lệnh INSERT INTO được thực thi khi đối tượng người tiêu dùng PDO$conn gọi hàm exec(). Giả dụ câu lệnh SQL triển khai thành công cùng insert được tài liệu thì hàm exec() không khiến ra exception. Ngược lại, hàm exec() sẽ tạo ra exception.Đối tượng $conn hotline hàm beginTransaction() để ban đầu quá trình insert dữ liêu vào table. Sau đó, hàm commit() được điện thoại tư vấn để giữ lại tất cả dữ liệu được insert vào table. Nếu gồm lỗi trong quy trình insert những record thì sẽ điện thoại tư vấn hàm rollback() để hủy toàn bộ dữ liệu insert vào table.setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); // begin the transaction $conn->beginTransaction(); // our SQL statements $conn->exec("INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Vinh Lê", "Đây là bài số 1", "Chào tất cả các bạn!", now())"); $conn->exec("INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Phúc Trần", "Đây là bài số 2", "Hi everyone!", now())"); $conn->exec("INSERT INTO thietkewebhcm.com.vn_posts (post_author, post_title, post_content, post_date) VALUES ("Dung Lê", "Đây là bài bác số 3", "Hello all!", now())"); // commit the transaction $conn->commit(); echo "New records created successfully";} catch(PDOException $e) // roll back the transaction if something failed $conn->rollback(); echo "Error: " . $e->getMessage();$conn = null;?>Khi insert một record và những records vào table vào MySQL thì PHP có những cách cách xử trí khác nhau. Các bạn cần khẳng định rõ cùng sử dụng cân xứng khi cần insert tài liệu vào table.
Bài trước và bài xích sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Xóa (delete) tài liệu trong MySQL với PHP >>
hotlive |

Hi88