This is to certify that nghĩa là gì

      367

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự thietkewebhcm.com.vn.

Bạn đang xem: This is to certify that nghĩa là gì

Học những từ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


to state something officially, esp. that something is true or correct or that someone has been trained to a particular standard:
to give someone official approval or permission lớn bởi vì a job because they have sầu proved that they have the necessary skills & qualifications to vì it:
be certified as State officials are encouraging more farmers to become certified as organic growers.

Xem thêm: Phần Mềm Ghép Ảnh Thành Video Trên Máy Tính, Top Phần Mềm Làm Video Tốt Nhất Trên Pc


lớn formally và officially state that something is true, especially by signing an official or legal document:
certify that The rules require sponsors lớn identify themselves và certify that they have no financial interest in the projects.
To clayên ổn tax relief, submit a written statement from the lender lớn certify any interest paid on the loan.
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thietkewebhcm.com.vn English thietkewebhcm.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

hotlive