Thông Báo Bảo Trì

      12

Chúng tôi xin trân trọng thông tin lịch gia hạn hệ thống nhằm nâng cấp chất lượng dịch vụ như sau:

*


Dịch vụ ảnh hưởng: các dịch vụ dưới đây sẽ bị cách quãng trong thời gian bảo trì:+ toàn bộ các giao dịch thanh toán thuộc những kênh giao dịch thanh toán online: ATM, internet Banking, sản phẩm điện thoại Banking, Ecom, SMS Banking, toàn nước Topup,Thanh toán kiều hối, Thẻ ghi nợ quốc tế, thu hộ thuế Etax.
hotlive |

Hi88