Tính giá thành công trình trên misa 2017

      92
Áp dụng so với các doanh nghiệp kiến tạo có những công trình như: bên ở, con đường xá, cầu đường... Với rất nhiều hạng mục công trình con. Đối tượng tập hợp chi tiêu sẽ gắn với những các mục con, sau cùng sẽ được tổng thích hợp lại thành túi tiền chung của cả công trình.

Bạn đang xem: Tính giá thành công trình trên misa 2017

*

Đối với những doanh nghiệp áp dụng theo TT133, việc tính chi tiêu theo Công trìnhvụ việc được thực hiện theo công việc sau: Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách chi tiêu công trình/vụ việc - cách 1 (TT133) Tại trên đây (Xem hướng dẫn cài đặt phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào Danh mụcVật tứ hàng hoáVật tứ hàng hoá, nhấn Thêm. 2. Khai báo nguyên vật liệu.
*

3. Thừa nhận Cất.
Bước 2: Khai báo công trình/hạng mục công trình
Xem phim hướng dẫn Tải phim phía dẫn nhiệm vụ Tính chi phí công trình/vụ vấn đề - bước 2 (TT133) Tại trên đây (Xem phía dẫn mua phim) Hướng dẫn chi tiết Khai báo công trình xây dựng cần xây dựng: 1. Vào Danh mụcCông trìnhCông trình, dấn Thêm. 2. Tích lựa chọn Công trình. 3. Khai báo các thông tin đề nghị về công trình.
*

4. Nhận Cất. Khai báo các hạng mục thuộc dự án công trình (nếu có): 1. Trên danh mục công trình, dấn Thêm. 2. Tích lựa chọn Hạng mục công trình cùng chọn dự án công trình thuộc vào. 3. Khai báo các thông tin yêu cầu về khuôn khổ công trình.
*

4. Dìm Cất. Lưu ý: Trường thích hợp muốn thống trị các công trình xây dựng theo từng loại khác nhau, hoàn toàn có thể khai báo những loại công trình trên menu Danh mụcLoại công trình.
Bước 3: Xuất kho nguyên đồ gia dụng liệu
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách chi tiêu công trình/vụ việc - bước 3 (TT133) Tại trên đây (Xem phía dẫn cài đặt phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, dấn ThêmXuất kho. 2. Chọn loại hội chứng từ là Sản xuất. 3. Khai báo nguyên liệu được xuất kho để tạo công trình.
*

5. Thừa nhận Cất. Lưu ý: Với nguyên vật liệu tính giá bán xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, Giá đích danhNhập trước xuất trước, 1-1 giá sẽ được hệ thống auto tính sau thời điểm chứng từ bỏ xuất kho được Ghi sổ.Bạn đang xem: Tính giá thành công trình trên misa 2017
Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
Xem phim chỉ dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính ngân sách chi tiêu công trình/vụ bài toán - cách 4 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn download phim) Hướng dẫn đưa ra tiết Các giá thành phát sinh liên quan đến bài toán tính chi tiêu (Nợ TK 154) hoàn toàn có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Xem thêm: Cách Tắt Phần Mềm Diệt Virus Microsoft Security Essentials Trên Windows 7

Lưu ý: Khi tiến hành tính chi tiêu theo TT133, cần phải chọn thông tin về Khoản mục CP. Riêng thông tin về Công trình, sẽ lựa chọn nếu khẳng định được là giá thành phát sinh đến công trình/hạng mục công trình xây dựng nào và bỏ trống nếu chưa xác minh được công trình/hạng mục công trình.
2. Khai báo khoảng thời gian tính giá bán thành. 3. Thừa nhận Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động hóa lấy lên rất nhiều công trình/hạng mục công trình xây dựng có tạo nên trong thời hạn thuộc kỳ tính giá chỉ thành.
4. Dấn Cất. Lưu ý: Một công trình/hạng mục công trình xây dựng không thể cùng tồn tại trên những kỳ tính chi tiêu có thời gian trùng nhau. Sử dụng chức năng Chọn/Loại bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các công trình/hạng mục công trình trên danh sách.
Bước 6: Phân bổ chi phí chung
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính ngân sách chi tiêu công trình/vụ việc - bước 6 (TT133) Tại phía trên (Xem hướng dẫn download phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết Với những doanh nghiệp tính giá bán xuất kho theo cách thức Bình quân cuối kỳ, trước khi triển khai tính giá cả cần buộc phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, tiến hành tính ngân sách theo gợi ý sau: 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Công trình, dấn Phân bổ giá thành chung.
2. Chọn kỳ tính túi tiền và dìm Đồng ý, chương trình sẽ vẫn tổng hợp những chứng tự xuất kho NVL, hạch toán ngân sách chi tiêu lương, chi phí sản xuất chung bao gồm hạch toán Nợ TK 154, chọn Khoản mục CP tuy thế chưa lựa chọn Công trình/Hạng mục công trình để thực hiện việc phân bổ.
3. Nhập tỷ lệ phân chia và lựa lựa chọn 1 trong 4 tiêu thức phân bổ: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân lực trực tiếp, chi tiêu trực tiếp (NVLTT, NCTT) cùng Doanh thu.
4. Nhấn Phân bổ, công tác sẽ tự động hóa phân bổ chi tiêu của từng khoản mục ngân sách trên tab Xác định giá cả phân bổ cho những Công trình/Hạng mục công trình bên trên tab Kết quả phân bổ theo tiêu thức phân chia đã chọn.
5. Dìm Cất. Lưu ý: Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp nhằm phân bổ chi tiêu chung bằng phương pháp sử dụng tác dụng Xem tại cột Chi tiết triệu chứng từ bên trên tab Xác định giá cả phân bổ.
Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để coi được doanh thu đã phát sinh theo từng công trình/hạng mục công trình. 4. Nhận Đồng ý, công tác sẽ auto tổng hợp chi tiêu của tự TK 154 để kết đưa sang TK 632. 5. Nhập tác dụng nghiệm thu mang lại từng công trình/hạng mục công trình.
6. Nhận Cất. Lưu ý: ngôi trường hợp mong muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu công trình đã lập trước đó, chọn chức năng Duyệt trên bệnh từ Nghiệm thu công trình.
hotlive |

Hi88