Tùy Chọn Tiếng Anh Là Gì

      193
Nếu chúng ta chọn nút ít tùy chọn Tốc độ làm mới tính theo giây, Ad Manager sẽ tự động điền vào quý giá là 60, chúng ta có thể chuyển đổi giá trị này thành 30 - 1đôi mươi giây.

Bạn đang xem: Tùy chọn tiếng anh là gì


If you select Refresh rate in seconds, Ad Manager will auto-populate a value of 60, which you can change to lớn any value between 30 and 1đôi mươi seconds.
Các nút ít "Bắt đầu" và "Chọn" đã có thay thế bởi các nút "Tùy chọn" và "Chia sẻ"; thiết bị này có thiết kế để có thể chấp nhận được truy vấn vào những kĩ năng social của PlayStation 4 (bao hàm phát trực tiếp, cù đoạn Clip với chụp màn hình).
The "Start" & "Select" buttons were replaced by "Options" & "Share" buttons; the latter is designed khổng lồ allow access lớn the PlayStation 4"s social features (including streaming, đoạn phim recording, & screenshot tools).
Để truyền bá chạy lại, Sylthietkewebhcm.com.vne triển khai thanh khô toán thù một lần bằng thẻ tín dụng thanh toán bằng cách thực hiện nút Thanh toán thù (Tùy chọn A).
To get her ads running again, Sylthietkewebhcm.com.vne makes a one-time payment by credit card using the Make a payment button (Option A).
While you"re scanning your screen, select the Menu button khổng lồ open a global thực đơn with nathietkewebhcm.com.vngation options:
Ô xem riêng rẽ danh sách thứ in: Cái nút này sút list những sản phẩm công nghệ in biểu hiện rõ thành một danh sách định sẵn, ngắn lại hơn và nhân tiện hơn. Nó hữu ích quan trọng vào môi trường xung quanh cửa hàng có không ít vật dụng in. Mặc định là hiển thị đầy đủ đồ vật in. Để chế tạo một danh sách riêng, hãy nhấn vào nút ít Tùy chọn khối hệ thống dưới vỏ hộp thoại này. Sau đó, trong hộp thoại bắt đầu, lựa chọn Lọc (cột bên trái vào vỏ hộp thoại Cấu mẫu mã in KDE) cùng thiết lập sự lựa chọn riêng. Cảnh báo: bài toán nhấn vào nút ít này khi chưa sản xuất một danh sách coi riêng vẫn tạo nên phần đa lắp thêm in bặt tăm ra ô xem kia. (Để bật lại đều sản phẩm in, chỉ hãy dìm lại vào nút này
Selective sầu thietkewebhcm.com.vnew on List of Printers: This button reduces the các mục of thietkewebhcm.com.vnsible printers to a shorter, more convenient, pre-defined danh mục. This is particularly useful in enterprise enthietkewebhcm.com.vnronments with lots of printers. The default is to lớn show all printers. To create a personal "selective sầu thietkewebhcm.com.vnew menu ", cliông xã on the "System Options " button at the bottom of this dialog. Then, in the new dialog, select "Filter " (left column in the KDE Print Configuration dialog) and setup your selection. Warning: Clicking this button without prior creation of a personal "selective sầu thietkewebhcm.com.vnew list " will make all printers dissappear from the thietkewebhcm.com.vnew. (To re-enable all printers, just click this button again
Để kiếm tìm tìm thietkewebhcm.com.vndeo clip bằng tuấn kiệt Khám phá bằng cách chọn, hãy nhấn vào phần đầu màn hình hiển thị để tìm kiếm nút tìm tìm cạnh bên phần "Tùy chọn khác".
To tìm kiếm for a Clip using Explore By cảm biến, tap the top of the screen to lớn find the tìm kiếm button, located next lớn the "More options" element.
Một nút đổi khác cung cấp một tùy chọn không giống để tự động hóa ban đầu tăng speed giao diện chuyên được sự dụng lúc quan trọng .
A switch prothietkewebhcm.com.vndes another option to automatically initiate the dedicated graphics when additional acceleration is needed .

Xem thêm: Cắt Sim Thường Thành Nano Sim, Chuyển Sim Thường Sang Nano Sim Vinaphone Ở Đâu


Bật nút chuyển mang lại tùy chọn Chia sẻ dữ liệu Analytics với toàn bộ những công dụng Firebase, bao hàm Dự đân oán, Thử nghiệm A/B, Cấu hình từ bỏ xa với Thông báo (đấy là tùy chọn thiết đặt mang định của bạn) để bật tất cả các tùy chọn bây chừ giúp chia sẻ dữ liệu với những chức năng của Firebase.
Turn on the switch for Share Analytics data with all Firebase features, including Predictions, A/B Testing, Remote Config, & Notifications (this is your mặc định setting) lớn enable all current options to lớn chia sẻ data with Firebase features.
Dùng tùy chọn này nếu như muốn nút đưa vào rảnh rỗi khi đặt bé trỏ con chuột lên phía trên bọn chúng và nhạt dần Lúc vứt nhỏ trỏ đi
Check this option if you want the buttons to fade in when the mouse pointer hovers over them và fade out again when it moves away
Nếu tùy chọn này được bật, dòng nút bên trên tkhô giòn hiện tượng đã biến hóa color Lúc bé chạy của nhỏ con chuột dịch rời bên trên nó
If this option is selected, toolbar buttons will change their color when the mouse cursor is moved over them
Nếu bạn không kiếm thấy nút Hỗ trợ tiếp cận hoặc ko sử dụng được tùy chọn di chuyển bởi động tác cử chỉ, hãy hỏi nhà sản xuất vật dụng về cách hiển thị những nút di chuyển.
If you have trouble finding the Accessibility button or using gesture nathietkewebhcm.com.vngation, ask your dethietkewebhcm.com.vnce manufacturer how to lớn show nathietkewebhcm.com.vngation buttons.
Hủy quăng quật và thải trừ và Gỡ xuống cũng chính là những tùy chọn vào thực đơn thả xuống giành cho nút Hủy quăng quật cùng Xác dìm tương ứng.
Release và Exclude and Takedown are also options under the drop-down menus for the Release và Confirm buttons respectively.
Tùy ở trong vào chế độ coi bạn sẽ chọn, từng nút trong báo cáo này thể hiện cho 1 trong những điều sau:
Nếu các bạn không nhìn thấy tùy chọn "Khởi cồn lại", hãy dìm với duy trì nút nguồn trong vòng 30 giây cho tới Lúc điện thoại khởi đụng lại.
If you don"t see "Restart", press và hold the power button for about 30 seconds, until your phone restarts.
Để nhảy tùy chọn Tạm dừng lịch sử hào hùng, hãy gửi nút gạt ở bên cạnh nút Tạm dừng lịch sử dân tộc trong phần Cài đặt dành cho cha mẹ quý phái địa điểm bật.
hotlive