Vòng lặp for trong php

      303

Nội dung

Tại sao phải áp dụng loop?

khi cố gắng tái diễn code các lần, có thể bằng cách nhập lại hoặc copy cùng paste cùng một cái hoặc đoạn code. Lúc kia, lỗi syntax có thể là nguyên nhân gây nên lỗi trong lịch trình của chính mình do hồ hết sơ sẩy lúc copy paste code.

Bạn đang xem: Vòng lặp for trong php

Như ví dụ tiếp sau đây, đòi hỏi là in toàn bộ những số từ là 1 đến 10. Nếu không áp dụng vòng lặp thì đoạn code của chính bản thân mình đang giống hệt như sau:

echo "1 ";emang lại "2 ";eđến "3 ";echo "4 ";eđến "5 ";echo "6 ";emang đến "7 ";emang lại "8 ";emang đến "9 ";echo "10";Qua ví dụ bên trên có thể thấy, tôi đã nên viết tái diễn một dòng code 10 lần. Và điều gì vẫn xảy ra lúc bản thân thêm một quãng text "Đây là số: " trước từng số trong khi in ấn ra? Mình lại nên copy rồi paste vào từng dòng một

*

May mắn ráng, phần nhiều các ngôn ngữ xây dựng hồ hết chứa một thiên tài call là những vòng lặp, nhằm tái diễn code tự động hóa cho đến khi đáp ứng một trong những điều kiện khăng khăng. thường thì sự tái diễn được Gọi là lần lặp với những lần code được xúc tiến được xem là lần lặp. Vòng lặp có thể được sử dụng nhằm giảm con số mẫu code đồng thời giúp sửa đổi về sau dễ ợt hơn những.

PHPhường cũng ko ngoại lệ và hỗ trợ một số phương pháp để tái diễn vấn đề thực thi một quãng code, nó đã bao gồm những vòng lặp sau:

whiledo-whileforforeach

Mỗi vòng lặp này chứa những ĐK để dừng lại xúc tiến vòng lặp. Việc tiến hành bất ổn các điều kiện này rất có thể tạo ra một vòng lặp vô hạn cùng máy vi tính sẽ không lúc nào xong thực thi đoạn code kia.

While

Đầu tiên vẫn là vòng lặp while, đó là vẻ bên ngoài vòng lặp sẽ thường xuyên chạy miễn sao điều kiện của nó là đúng. Cú pháp vòng lặp while:

while (/*conditional*/) #code blockTiếp tục với ví dụ in ra số từ một cho 10 sinh hoạt bên trên như sau:

$count = 1;while ($count 11) eđến "The count is: " . $count . " "; $count += 1;Lần thứ nhất Khi biên dịch đoạn code bên trên nó đã chất vấn ĐK. Nếu nó bình chọn điều kiện là true, code sẽ tiến hành thực hiện. Sau kia, nó đã soát sổ lại ĐK cùng nếu vẫn true, tiến hành lại đoạn code. Nó tiếp tục Theo phong cách này cho tới Khi điều kiện là false. Tức là nó xét điều kiện trước rồi mới chạy code.

Trong ví dụ này, đoạn code vào lốt ngoặc nhọn () được triển khai trong khi ĐK vào ngoặc ($count while xong xuôi.

Do While

Vòng lặp do-while là một trong những đổi thay thể của vòng lặp while, nó nhận xét điều kiện ở cuối mỗi lần lặp của vòng lặp. Với vòng lặp do-while, đoạn code được thực thi một lần với kế tiếp điều kiện được xét cho , nếu như điều kiện là true, câu lệnh được tái diễn miễn là điều kiện được chỉ định được Review là true.. Cú pháp vòng lặp do-while:

do #code block while (/*conditional*/);Áp dụng vào ví dụ ở bên trên như sau:

// This loop counts from 0 lớn 10$count = 0;vày emang lại "The count is: " . $count . " "; $count += 1; while ($count 10);Vòng lặp đang bắt đầu từ bỏ quý hiếm $count = 0, tiếp đến nó vẫn in đầu ra output cùng tăng thêm mang đến biến chuyển $count 1 đơn vị chức năng. Tiếp theo nó sẽ tiến hành xét điều kiện và vòng lặp đã liên tiếp chạy miễn sao $count nhỏ dại rộng hoặc bởi 10.

For

Vòng lặp for tái diễn một quãng code miễn là 1 trong những ĐK khăng khăng được thỏa mãn nhu cầu. Nó thường được áp dụng nhằm thực hiện một quãng code trong một số lần một mực.

for(initialization; condition; increment) // Code khổng lồ be executedCác tham mê số của vòng lặp for tất cả chân thành và ý nghĩa nhỏng sau:

initialization - Được thực hiện để khởi tạo các vươn lên là đếm cùng được review một lần vô ĐK trước lúc thực hiện lần trước tiên của phần thân của vòng lặp.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Vào Được Facebook Win 7, Win 7 Làm Thế Nào Để Vào Đc Facebook

condition - Kiểm tra vào đầu các lần lặp, điều kiện được Reviews. Nếu nó Review là true, vòng lặp tiếp tục với các câu lệnh lồng nhau được triển khai. Nếu nó tấn công Chi tiêu false, Việc thực hiện vòng lặp kết thúc.

increment - Cập nhật cỗ đếm vòng lặp với cùng 1 cực hiếm bắt đầu. Nó được Đánh Giá vào thời gian cuối các lần lặp.

lấy ví dụ như bên dưới tư tưởng một vòng lặp bắt đầu tự $count = 1, vòng lặp đã tiếp tục chạy cho tới khi giá trị vươn lên là $count nhỏ dại hơn 11. Biến $count đã tăng đột biến sau từng một lượt lặp.

// This for loop counts from 1 lớn 10for ($count = 1; $count 11; $count++) emang đến "The count is: " . $count . " ";

Foreach

Vòng lặp foreach được áp dụng nhằm lặp qua các mảng.

foreach ($array as $value) #code blockví dụ như nlỗi in ra những phần tử trong mảng sau $array = <1, 2, 3, 4, 5>;

// This foreach loop counts from 1 to 5$array = <1, 2, 3, 4, 5>;foreach ($array as $công trình emang lại "The number is: " . $công trình . " ";Để mang giá những key của từng thành phần trong mảng thì ta đang thực hiện syntax không ngừng mở rộng sau:

foreach ($array as $key => $value) #code block

Break với Continue

Trong PHPhường, break hoàn toàn có thể được sử dụng nhằm ngừng vấn đề thực hiện một vòng lặp for, foreach, while hoặc do-while. Nhược điểm của việc áp dụng quá nhiều break thì sẽ khiến Việc hiểu súc tích code vẫn khó đọc hơn.

// We can use the break statement lớn over the loop once the count reaches 4$count = 1;while ($count 10) emang đến "The count is: " . $count . " "; if ($count === 4) break; $count += 1;Còn đối với continue được thực hiện nhằm ngừng việc triển khai một lượt lặp vào một vòng lặp for, foreach, while hoặc do-while. khi đó vòng lặp đang liên tiếp được chạy cho lần lặp tiếp theo.

// This code counts from 1 to 10 but skips over 5$count = 1;while ($count 11) if ($count === 5) $count += 1; continue; echo "The count is: " . $count . " "; $count += 1;Từ khóa continue tương tự nlỗi break nhưng mà nó chỉ ngừng mau chóng lần lặp bây giờ chứ đọng không hẳn toàn thể vòng lặp.

Kết luận

Trên đây bọn họ vừa khám phá về các vòng lặp vào PHP, mong muốn để giúp ích mang đến chúng ta mới tò mò PHP hoàn toàn có thể áp dụng bao giờ sử dụng vòng lặp này, khi nào cần áp dụng vòng lặp kia đến cân xứng. Cảm ơn các bạn vẫn đọc bài viết của mình!

Tài liệu tsi khảo:https://www.php.net/manual/en/language.control-structures.php