Xóa các phần tử trùng nhau trong mảng

      231

quý khách vẫn xem phiên bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem và sở hữu tức thì bạn dạng không hề thiếu của tư liệu trên đây (58.11 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Xóa các phần tử trùng nhau trong mảng

Bài 278: Xóa toàn bộ các phần tử trùng nhau vào mảng và chỉ lưu lại độc nhất vô nhị một trong những phần tử#include#include#include#define MAX 100void nhap (int a<>, int &n)doprintf(" Nhap so phan tu: ");scanf("%d", &n);if(n MAX)printf(" So phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");while(n MAX);for(int i = 0; i printf(" Nhap a<%d>: ", i);scanf("%d", &a);void xuat(int a<>, int n)for(int i = 0; i printf("%4d", a);
void Xoa1PhanTu(int a<>, int &n, int ViTriXoa)for(int i = ViTriXoa; i a = a;n--;void XoaCacPhanTuTrungNhau(int a<>, int &n)for(int i = 0; i for(int j = i + 1; j if(a == a)Xoa1PhanTu(a, n, j);j--;int main()int n;
int a;int ViTriXoa;nhap(a, n);xuat(a, n);XoaCacPhanTuTrungNhau(a, n);printf(" Mang sau thời điểm xoa tat cac cac gia tri trung nhau: ");xuat(a, n);getch();return 0;


*
Tất cả các chế độ gõ chữ vào PhotoShop 10 1 11
*
Tổng phù hợp toàn bộ các pháp luật gõ chữ vào Photosiêu thị 24 2 3
*
Liệt kê toàn bộ các vận dụng đang hoạt động vào winxp bằng một cái lệnh 1 781 0
*
Tìm và loại trừ những tập tin trùng nhau vào ổ cứng 2 357 0

Xem thêm: Cách Chạy Lại Phần Mềm Android Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Backup Và Restore Android Bằng Máy Tính

*
*
bài xích tập CLC Ttuyệt vậy toàn bộ những từ “em” vào câu thành “anh”. Nếu không tồn tại tự “em” thì báo là không tồn tại 1 1 0
*
Các chiêu trò trong lập trình sẵn Liệt kê toàn bộ các Process vẫn chuyển động vào laptop 2 829 0
*
Tài liệu Quản lý mạng Windows bởi Script - Phần 13: Kịch phiên bản trả về tất cả các quý hiếm doc 11 489 1
*
Luận vnạp năng lượng thạc sỹ Mối tương tác giữa các số phân hoạch, số tất cả các phân hoạch chẵn , số toàn bộ những phân hoạch lẻ 64 622 2
*
Tài liệu Quản lý mạng Windows bởi Script - Phần 13: Kịch bản trả về tất cả các giá trị pptx 15 388 0
*


(28.91 KB - 3 trang) - Xóa toàn bộ các phần tử trùng nhau trong mảng và chỉ giữ lại độc nhất một trong những phần tử