Xóa Dữ Liệu 1 Cột Trong Sql

      259

Chào các bạn đọc, hy vọng trang web của bản thân mình sẽ mang đến kiến thức hữu ích cho các bạn!!! Mình bắt đầu lập website tin tức công nghệ, hy vọng các bạn sẽ ghé thăm: TinTucSo24h

Mệnh đề DELETE trong SQL được sử dụng để xóa những bảng ghi tồn tại trong một bảng của database. Bạn có thể xóa một hoặc nhiều phiên bản ghi phụ thuộc vào vào điều kiện được hướng dẫn và chỉ định trong mệnh đề WHERE.

Sử dụng DELETE vào SQL

Cú pháp

DELETE FROM table_name WHERE some_condition;table_name: tên của bảng sẽ bị xóa các bảng ghisome_condition: đk xóa, giả dụ bảng ghi nào vừa lòng điều khiếu nại này thì sẽ ảnh hưởng xóaVí dụ đến bảng Student được diễn đạt như sau


*

*

Xóa 1 dòng

làm việc này vẫn chỉ xóa bậc nhất tiên

DELETE FROM Student WHERE NAME = "Ram";Truy vấn trên sẽ chỉ xóa số 1 tiên và bảng Student hiện thời sẽ trông tương đương như,

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa nhiều dòng

Ví dụ xóa những hàng ngoài bảng Sinh viên trong đó Tuổi là 20. Làm việc này đã xóa 2 mặt hàng (hàng thứ cha và hàng đồ vật năm).

DELETE FROM Student WHERE Age = 20;Truy vấn trên đang xóa hai cái (dòng thứ tía và loại thứ năm) và Student bây chừ sẽ trông giống như như:

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa toàn bộ dữ liệu từ là một bảng

Có nhị truy vấn để tiến hành việc này như hình dưới đây

 

query1: "DELETE FROM Student";query2: "DELETE * FROM Student";Tất cả các bạn dạng ghi vào bảng có khả năng sẽ bị xóa, ko còn bạn dạng ghi nào để hiển thị. Bảng Sinh viên đã trở nên trống rỗng!

hotlive |

Hi88