Xóa dữ liệu từ nhiều bảng trong sql

      20

Trong bài bác này mình đang hướng dẫn chúng ta cách sử dụng lệnh DROP TABLE nhằm xóa một hoặc các table vào SQL Server.

Bạn đang xem: Xóa dữ liệu từ nhiều bảng trong sql

*


*

Đôi lúc trong quá trình tạo dữ liệu bạn tạo ra dư thì có thể sử dụng DROP TABLE nhằm xóa, lệnh này ít khi sử dụng, mặc dù bạn nên mày mò vì có tương đối nhiều vấn đề liên quan.

1. Cú pháp lệnh DROP TABLE

Trước tiên bạn hãy xem cú pháp sau:


Trong đó:

IF EXISTS rất có thể dùng hoặc không, nếu gồm thì sẽ không trở nên lỗi giả dụ table nên xóa không tồn tại.database_name là tên gọi database, hoàn toàn có thể dùng hoặc không, nếu như không thì vẫn xóa table ở database hiện tại tại.schema_name là tên schema, rất có thể dùng hoặc không, còn nếu không thì đã là schema mặc định dbo.table_name là tên table đề xuất xóa

Để xóa các bảng thì chỉ việc phân làn tên các table bởi dẩy phẩy.


DROP TABLE table_name_1, table_name_2, ... table_name_n;

Lưu ý: khi xóa table thì SQL Server sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, khóa ngoại, trigger, permision liên quan đến table đó. Tuy nhiên với View Stored Procedurethì bạn phải thực hiện lệnhDROP VIEW với DROP PROCEDURE để xóa.

2. Các trường phù hợp thường gặp khi xóatable

Bây giờ bọn họ cùng tìm hiểu những trường hòa hợp thường xóa table thường nhìn thấy trong thực tiễn và các để ý kèm theo nhé.

Xem thêm: Mất Laptop Và Cách Tìm Máy Tính Bị Mất Laptop Và Cách Tìm Lại Khi Bị Mất

Không tồn tại table cần xóa

Ví dụ sau đây sẽ xóa tablerevenues nằm trong schemasales.


Lệnh này chạy sẽ không khi nào lỗi vì nó sẽ khám nghiệm table phải xóa bao gồm tồn trên không, nếu như tồn tại thì xóa, không thì trả về hiệu quả là không xóa table như thế nào cả.

Xóa table không có ràng buộc

Trường hợp này bạn thực hiện bình thường. Giả sử ta bao gồm table sau:


CREATE TABLE sales.delivery ( delivery_id INT PRIMARY KEY, delivery_note VARCHAR (255) NOT NULL, delivery_date DATE NOT NULL);

Xóa table đang có khóa ngoại trỏ tới

Trường hợp đang sẵn có một table như thế nào đó links khóa ngoại với table nên xóa thì bạn phải xóa khóa ngoại trước rồi bắt đầu xóa table.

Giả sử mình có hai table sau:


CREATE SCHEMA procurment;GO CREATE TABLE procurment.supplier_groups ( group_id INT IDENTITY PRIMARY KEY, group_name VARCHAR (50) NOT NULL); CREATE TABLE procurment.suppliers ( supplier_id INT IDENTITY PRIMARY KEY, supplier_name VARCHAR (50) NOT NULL, group_id INT NOT NULL, CONSTRAINT fk_name FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES procurement.supplier_groups (group_id));

Bảngsupplier_groups là bảng cha, còn bảngsuppliers là bảng con đề xuất khi thực hiện xóa bảng phụ thân ta buộc phải xóa buộc ràng khóa ngoại thân chúng, còn nếu khách hàng xóa bảng nhỏ thì ko cần làm gì cả. Nếu như khách hàng cố tình xóa bảng thân phụ mà không xóa khóa nước ngoài thì sẽ gặp gỡ lỗi như sau:


Could not drop object "procurement.supplier_groups" because it is referenced by a FOREIGN KEY constraint.

Nếu bạn xóa cả hai bảng thì nên đặt bảng nhỏ trước bảng phụ vương thì hôm nay ta không cần thiết phải xóa buộc ràng khóa ngoại.

hotlive |

https://hi88n.com/