Yêu Cầu Password Khi Vào Mạng Lan

      12

Trường hợp này là vào được đồ vật trong mạng LAN cơ mà bị yêu cầu password dù các máy vào mạng không đặt password.

Đối với win 7

Vào mục Control PanelNetwork and InternetNetwork và Sharing CenterAdvanced sharing settings

Xuất hiện tại hộp thoại

hotlive |

https://hi88n.com/